Hyppää sisältöön

Tehokkaat ja vaikuttavat luontopohjaiset ratkaisut ilmastonmuutoksen sopeutumisen välineinä (TASAPELI)

Päättynyt

Toteuttajat

Aalto-yliopisto, Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus SYKE, Tapio Oy, Turun yliopisto

Rahoitussumma

200 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2018–8/2019

Luontopohjaiset ratkaisut (engl. nature-based solutions) ovat yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuja, jotka tukeutuvat luontoon tai inspiroituvat siitä. Luontopohjaisten ratkaisujen näkökulma on saanut viime vuosina hyvin julkisuutta kansallisessa ja eurooppalaisessa keskustelussa, mutta luontopohjaisten ratkaisujen näkökulma ei vielä ole valtavirtaistunut eri politiikkasektoreille. Käytännön sovelluksista on vielä verraten vähän kokemusta ja tieto on hajallaan. Hajallaan olevaa tietoa on koostettava ja sitä on tulkittava yhdessä sidosryhmien kanssa, jotta voidaan edistää kokonaisvaltaisten luontopohjaisten ratkaisujen valtavirtaistumista, vaikuttavuutta ja tehokkuutta.

Hankkeen lähtökohta oli, että luontopohjaisten ratkaisujen yleistyminen on mahdollista toteuttaa nykyisten käytettävissä olevien resurssien harkitulla uudelleenohjauksella. Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen käytetään suuria määriä rahaa ja ajatuksena on, että tämä raha olisi mahdollista käyttää ja kohdentaa aiempaa tarkoituksenmukaisemmin ja että samalla rahalla pyritään ratkaisemaan yhtäaikaisesti useita yhteiskunnallisia ongelmia. Hankkeessa tarkasteltiin sitä, kuinka tällainen kokonaisvaltainen toimintatapa voi yleistyä tiede-politiikka vuoropuhelun avulla. Hankkeen tavoitteena oli yhteiskehittää toimintamalli ja arviointityökaluja tukemaan sitä, että luontopohjaisia ratkaisuja voidaan hyödyntää nykyistä laajemmin suunnittelussa ja päätöksenteossa ja samalla tehostaa resurssien käyttöä muun muassa kuntien ja maakuntien suunnittelukäytännöissä.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin, tuloksista kertovaan tiedotteeseen sekä Policy Brief -katsaukseen (29.8.2019).

Ota yhteyttä:

Ryhmäpäällikkö Riikka Paloniemi, Suomen ympäristökeskus (SYKE), p. 040 7017 250, etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi

Biotalous ja puhtaat ratkaisut Luonnon monimuotoisuuden suojelu ja ekosysteemipalveluiden turvaaminen

Yhteyshenkilö ministeriössä