Hyppää sisältöön

Vihreän kasvun ja resurssi- ja materiaalitehokkuuden avainindikaattorit (VireAvain)

Päättynyt

Toteuttajat

SYKE, LUKE, Ramboll Finland Oy, Oulun yliopisto, Motiva, Tilastokeskus

Rahoitussumma

198 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2015 – 3/2016

Vihreään kasvuun halutaan panostaa, mutta sen mittaaminen on nykyisin vaikeaa ja osittain mahdotonta.

Hankkeen päätavoitteena oli luoda Suomen oloihin sopivat vihreän kasvun avainindikaattorit, jotka ovat kansainvälisesti tarkoituksenmukaisia ja tukevat kestävää taloutta sekä kansallisesti että alueellisesti.

Hanke tuotti ehdotuksen avainindikaattoreista, joiden avulla ohjataan laajasti luonnonvarojen käyttöä kohti kestävää, työllistävää ja sosiaalisesti hyväksyttyä suuntaa. Luodut indikaattorit ottavat huomioon mm. materiaali- ja resurssitehokkuuden.

Päättäjät ja virkakunta voivat hyödyntää työn tuloksia esimerkiksi luonnonvarapolitiikasta päätettäessä. Niistä on hyötyä myös elinkeinoelämälle erityisesti resurssiviisailla aloilla.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Policy Brief: Vihreän kasvun ja resurssitehokkuuden avainindikaattorit. 

Ota yhteyttä:
Professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus, +358 295 251629, [email protected]

Niukkuuden ja vihreän kasvun mahdollisuudet