Blogi: Tieto käyttöön!

”Uhattiin tulla ampumaan kaupungintalolle” – valtakunnallinen kysely valottaa kuntien uhkatilannekuvaa

Millaisia uhka- ja väkivaltatilanteita kuntien palveluissa kohdataan? Kuinka usein niitä kohdataan ja miten niistä selviydytään? Valtioneuvoston tutkimus- ja...

Ilmiöpohjainen politiikka haastaa perinteisiä ohjausmalleja

Viime vuosina on käyty paljon keskustelua maailman lisääntyneestä kompleksisuudesta. Poliittiselle agendalle nousevat kysymykset ovat monesti aiempaa...

Avustushakemusten yhteismuotoilu ja radikaali avoimuus parantavat kansalaisten ja hallinnon välistä luottamusta

Demokratian kestävyyttä koetellaan parhaillaan useissa Euroopan maissa, joiden johtajat käyttävät autoritäärisiä keinoja valtansa vahvistamiseksi....

Miten päästöjen kompensoinnilla voidaan saavuttaa ilmastohyötyjä?

Valtio sekä monet kunnat ja yritykset Suomessa ovat sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraaliuden alle 20 vuodessa. Päästövähennysohjelmia laadittaessa herää...

Miten pysyä kartalla koronatutkimuksesta?

Globaali tiedeyhteisö on vastannut koronaviruspandemiaan nopeasti ja voimakkaasti, mikä on johtanut ennennäkemättömään tutkimusvolyymin kasvuun. Vaikka myös...

Kompleksisuusajattelu inspiroi systeemisen muutoksen kuvitteluun

Mikään ilmiö ei ole ilmiö ennen kuin se on havaittu ilmiö, väitti jo edesmennyt teoreettisen fysiikan professori John Wheeler. Wheeler oli kiinnostunut...

Mitä yhteistä on jalkapallolla, jääkiekolla ja investointihankkeiden viranomaismenettelyjen määräajoilla?

Investointien tehokas lupamenettely säädetyn aikarajan puitteissa -hankkeessa selvitettiin sitä, millä edellytyksillä Suomessa on mahdollista ottaa käyttöön...

Koronakriisi haastaa ruokahuoltomme toimivuuden

Huoli ruokaturvasta ja elintarvikehuollosta on noussut koronakriisin myötä uudestaan puheenaiheeksi jopa kehittyneissä, teollistuneissa maissa kuten...

Työtä halutaan tehdä oman työkyvyn puitteissa – tukevatko palvelut ja salliiko järjestelmä?

Heikossa työmarkkina-asemassa olevat ihmiset kaipaavat yksilöllistä palvelua, tarpeenmukaisia tutkimuksia ja kokonaisvaltaista elämäntilanteen huomioimista....

Uusia työkaluja kukoistavan kansalaisyhteiskunnan rahoitukseen

Suomalaisen kansalaisyhteiskunnan rahoitus on ollut keskustelun aiheena mediassa viime viikkoina.