Blogi: Tieto käyttöön!

”Ovelle ilmestyi nainen vesuri kädessä” – valtakunnallinen kysely valottaa sote-palveluiden uhkatilannekuvaa

Millaisia uhka- ja väkivaltatilanteita sote-palveluissa kohdataan? Kuinka usein niitä kohdataan ja miten niistä selviydytään? Valtioneuvoston tutkimus- ja...

Mitä ilmastoturvallisuus on ja miksi se on tärkeää?

Koronakriisi on osoittanut tarpeen varautua yllättäviinkin globaaleihin uhkiin. Sen ja ilmastonmuutoksen yhteydestä on puhuttu etenkin kriisin jälkeisen...

Työn murros edellyttää uudenlaista työkyvyn ja työllistymisen tukea

Palkkatyöhön osallistuminen määrittelee saatavilla olevia palvelujärjestelmän etuuksia ja työkyvyn tukea tarpeettoman paljon vielä 2020-luvulla, vaikka työn...

”Uhattiin tulla ampumaan kaupungintalolle” – valtakunnallinen kysely valottaa kuntien uhkatilannekuvaa

Millaisia uhka- ja väkivaltatilanteita kuntien palveluissa kohdataan? Kuinka usein niitä kohdataan ja miten niistä selviydytään? Valtioneuvoston tutkimus- ja...

Ilmiöpohjainen politiikka haastaa perinteisiä ohjausmalleja

Viime vuosina on käyty paljon keskustelua maailman lisääntyneestä kompleksisuudesta. Poliittiselle agendalle nousevat kysymykset ovat monesti aiempaa...

Avustushakemusten yhteismuotoilu ja radikaali avoimuus parantavat kansalaisten ja hallinnon välistä luottamusta

Demokratian kestävyyttä koetellaan parhaillaan useissa Euroopan maissa, joiden johtajat käyttävät autoritäärisiä keinoja valtansa vahvistamiseksi....

Miten päästöjen kompensoinnilla voidaan saavuttaa ilmastohyötyjä?

Valtio sekä monet kunnat ja yritykset Suomessa ovat sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraaliuden alle 20 vuodessa. Päästövähennysohjelmia laadittaessa herää...

Miten pysyä kartalla koronatutkimuksesta?

Globaali tiedeyhteisö on vastannut koronaviruspandemiaan nopeasti ja voimakkaasti, mikä on johtanut ennennäkemättömään tutkimusvolyymin kasvuun. Vaikka myös...

Kompleksisuusajattelu inspiroi systeemisen muutoksen kuvitteluun

Mikään ilmiö ei ole ilmiö ennen kuin se on havaittu ilmiö, väitti jo edesmennyt teoreettisen fysiikan professori John Wheeler. Wheeler oli kiinnostunut...

Mitä yhteistä on jalkapallolla, jääkiekolla ja investointihankkeiden viranomaismenettelyjen määräajoilla?

Investointien tehokas lupamenettely säädetyn aikarajan puitteissa -hankkeessa selvitettiin sitä, millä edellytyksillä Suomessa on mahdollista ottaa käyttöön...