Blogi: Tieto käyttöön!

Sivut, joissa tagi hallinto .

Julkisen hallinnon strategiasta arvokkaiksi koettuihin palveluihin

Julkisen hallinnon strategian vaikuttavuutta voidaan parantaa kytkemällä se palveluihin. Kysymys ei ole vain yksittäisille kansalaisille tai organisaatioille...

Yhtä uudistusta tavoiteltiin vaan paljon enemmän saatiin  - Näkökulmia hyvinvointialueiden ensimmäiseen vuoteen

Nyt on kulunut jo kokonainen vuosi hyvinvointialueiden käynnistettyä toimintansa. Tämän uuden hallinnontason synty on vaikuttanut perustavanlaatuisesti...

Julkisen hallinnon strategia on näkemistä ja tekemistä

Parhaillaan käynnissä olevaan Julkisen hallinnon strategian (JHS) arviointiin on sisältynyt kymmeniä asiantuntijahaastatteluja hallinnon eri lohkoilta ja...

Hyvä julkisen hallinnon strategia antaa suunnan, tunnistaa edistymisen ja mobilisoi resursseja

Paavo Nurmella oli yksinkertainen strategia: hän voittaisi, kun juoksisi muita nopeammin (Hämäläinen 2015). Nurmen strategia toimi, sillä hän voitti urallaan...

Sosiaalinen media haastaa viranomaisviestintää

Sosiaalinen media mahdollistaa onnettomuus- ja kriisitilanteissa ketterän ja monisuuntaisen viestinnän, kansalaiskeskustelun ajantasaisen seurannan sekä...

Ilmiöpohjainen politiikka haastaa perinteisiä ohjausmalleja

Viime vuosina on käyty paljon keskustelua maailman lisääntyneestä kompleksisuudesta. Poliittiselle agendalle nousevat kysymykset ovat monesti aiempaa...

Avustushakemusten yhteismuotoilu ja radikaali avoimuus parantavat kansalaisten ja hallinnon välistä luottamusta

Demokratian kestävyyttä koetellaan parhaillaan useissa Euroopan maissa, joiden johtajat käyttävät autoritäärisiä keinoja valtansa vahvistamiseksi....

Tiedeneuvonannon ja hyvän hallinnan koronakestävyydestä

Nykyinen poikkeustila haastaa meidät monella tasolla. Ennen muuta se haastaa instituutiomme ja hyvän hallintomme kriisivalmiuden ja -kestävyyden....

Eurooppalaisten hallintojärjestelmien muutos on monimuotoista

Toimeenpanotutkimuksella voi olla merkitystä muutoksen mahdollistajana. Vaikka tutkimus ei voisikaan tarjota pitävää näyttöä, niin erilaisten...

Miksi tarvitaan osallistavaa sosiaaliturvaa?

Keskustelu pitkäaikaistyöttömyydestä muistuttaa takavuosien sukkamainosta, jossa kaksi bullterrieriä kiskoo sukkaa raivokkaasti eri suuntiin. Työvoiman...

— 10 Merkintöjä per sivu
Näytetään tulokset 1 - 10 / 11