Blogi: Tieto käyttöön!

Sivut, joissa tagi nuoret .

Nuorten ääni kuuluviin kestävyysmurroksessa - osaamisen lisäksi tarvitaan mahdollisuuksia vaikuttaa

Nuorten kiinnostus ja huoli ympäristökysymyksistä on noussut. Nuorisobarometrin mukaan jopa 76 prosenttia nuorista on sitä mieltä, että kulutusta tulisi...

Nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluihin hakeutumisen kynnystä madaltavat tekijät

Nuorille suunnatuista palveluista puhuttaessa tunnistetaan tarve madaltaa tuen piiriin pääsyn kynnystä. Palvelujärjestelmä näkee kynnykset erityisesti...

Yhtenäinen tilastointi auttaa seuraamaan ankkuritoiminnan vaikuttavuutta

Ankkuritoiminta on moniammatillista työtä nuorten rikoskierteen katkaisemiseksi, päihdekäyttöön puuttumiseksi tai muun huolen selvittämiseksi ja tilanteen...

Työelämään tutustumisjaksot koskettavat kokonaisia ikäluokkia – tietoa toteutuksesta, seurannasta ja kokemuksista tarvitaan

TETTI-hankkeessa tutkitaan TET-jaksojen toteutusta moninäkökulmaisesti ja tarjotaan tietoja, jolla luodaan pohjaa valtakunnallisille kehittämistoimille ja...

Tutkimus pohjusti nuorten rikoksia ehkäisevän hankkeen kehittämistä

Nuorten rikollisuus ja nuorison polarisoituminen hyvinvoiviin ja rikoksilla oireilevaan syrjäytyneeseen vähemmistöön herättää huolta poliittisten päättäjien...

Kansainväliselle seurantatiedolle lasten ja nuorten palveluista on kipeä tarve

Useat maat Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella kehittävät parhaillaan sosiaali-, terveys- ja opetustoimialojen palvelurakenteita. Suomessa toteutetaan...

— 10 Merkintöjä per sivu
Näytetään 6 tulosta.