Hyppää sisältöön

Sää- ja ilmastoriskien arviointi ja toimintamallit (SIETO)

Päättynyt

Toteuttajat

Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto

Rahoitussumma

99 990 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2017–9/2018

SIETO-hankkeessa toteutettiin kansallinen sää- ja ilmastoriskiarviointi sekä laadittiin suunnitelmat tulevien riskinarviointien toteuttamiseksi sekä riskinarviointiin liittyvien aineistojen järjestämiseksi. Hanke tukee kansallista ilmastonmuutokseen sopeutumista ja vastaa sää- ja ilmastoriskien hallinnan kansalliseen, EU-tason ja globaaliin ohjaukseen.

Säähän liittyvien ilmiöiden ja ilmastonmuutoksen haavoittuvuus- ja riskikartoitus parantaa nykyistä ymmärrystä Suomen kannalta merkittävistä haavoittuvuus- ja riskitekijöistä. Se luo perustan riski- ja haavoittuvuustarkasteluiden seurannalle, kehittämiselle ja säännölliselle päivittämiselle. Riskiarviointiin kuuluva altistumisen ja haavoittuvuuden tarkastelu tunnistaa muuttujia, joista osa saattaa olla sopivia kuvaamaan sopeutumista ja/tai ilmastoresilienssiä.

Lisäksi hanke tuotti ehdotuksen riski- ja haavoittuvuusaineistojen järjestämiseksi ja kehittämiseksi siten, että tiedot ovat avoimesti saatavilla ja täydentyvät riskienhallinnan tueksi. Hankkeen tuloksena syntyi arvio riskeistä sekä suunnitelmia riskinarviointien kehittämiseksi ja niiden jatkuvuuden varmistamiseksi. 

Hankkeen raportit

Hankkeen oma verkkosivu

Ota yhteyttä:

Ryhmäpäällikkö Heikki Tuomenvirta, Ilmatieteen laitos. p. 050 574 6824, etunimi.sukunimi(at)fmi.fi

Kansallinen ilmastomuutoksen haavoittuvuus- ja riskiarviointi Biotalous ja puhtaat ratkaisut

Yhteyshenkilö ministeriössä