Hyppää sisältöön

Vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa toimeenpaneva haku

15.11.2018 14.00
Vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa toimeenpaneva haku

Valtioneuvoston kanslia avasi 8.10.2018 haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja 7 800 000 euroa. Haku perustui valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaan vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaan. Hakuaika päättyi 15.11.2018 klo 14.00. Määrärahahaku koostui kuudesta osakokonaisuudesta ja niille valituista teemoista.

Haku oli tarkoitettu erilaisille organisaatioille, kuten korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, yrityksille ja järjestöille, tai näiden muodostamille konsortioille, joissa voi olla mukana myös kansainvälisiä toimijoita. Määräraha myönnetään vain taustaorganisaatiolle, ei yksittäiselle henkilölle.

Hakemusmäärät teemoittain vuoden 2019 haussa

Päätökset selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoista pyritään tekemään joulukuun 2018 aikana. Hankkeissa tulee noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita.

Hakuasiakirjat:

Tausta-aineistoa:

Teema-aihioiden yhteiskehittämisessä hyödynnettiin verkkopohjaista VIIMA-alustaa. Alla olevassa liitteessä on kooste verkkoalustalla käydystä keskustelusta.

Kysymykset ja vastaukset

Katso hakuilmoituksessa esitettyyn määräaikaan mennessä saapuneet kysymykset vastauksineen alla olevasta liitteestä.

Hakuinfotilaisuudet torstaina 11.10.2018

Osasta selvitys- / tutkimusteemoja järjestettiin avoimet infotilaisuudet torstaina 11.10.2018.

Tilaisuuden esitykset:

12.00–12.30 Teeman 1.7 Lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö esittely, Aija Töytäri, opetus- ja kulttuuriministeriö

12.30–13.00 Teeman 1.6 Monialaisen yhteistyön vaikuttavuuden arviointi nuorten työllistymistä edistävissä palveluissa esittely, Janne Savolainen, työ- ja elinkeinoministeriö, Katso video

13.00–13.30 Teeman 3.6 Suomen kansallisen geotietoaineiston arvo ja mineraaliklusterin kilpailukyky- ja vaikuttavuustutkimus esittely, Riikka Aaltonen, työ- ja elinkeinoministeriö, Katso video

13.30–14.00 Teeman 2.10 Kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävän matkailun toimintamallit kulttuuriympäristöissä esittely, Anne Mattero, opetus- ja kulttuuriministeriö, Katso video

14.00–14.30 Teeman 3.5 Sääntelyn vaikutukset innovaatiotoimintaan ja markkinoiden kehittymiseen esittely, Kirsti Vilén, työ- ja elinkeinoministeriö, Katso video