Inbjudan att lämna in ansökan om utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande 2019

15.11.2018 14.00
Inbjudan att lämna in ansökan om utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande 2019

Statsrådets kansli öppnade den 8 oktober 2018 anslagen för utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande för ansökan. Ansökan baserade sig på utrednings- och forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande 2019. Ansökningstiden upphörde den 15 november 2018 kl. 14.00. Anslagen bestådde av sex komponenter, och för dem valda teman.

Utlysningsförfarandet var avsett för olika organisationer såsom högskolor, forskningsinstitut, företag och organisationer eller konsortier av dessa, som också kan omfatta internationella aktörer. Anslaget beviljas endast till bakgrundsorganisationen, inte till en enskild person.

Besluten om upphandlingarna av utrednings- och forskningsverksamheten ska fattas så snart som möjligt efter slutet av sökningen. Det förutsätts att projekt som finansieras med anslag för utrednings- och forskningsverksamhet följer principerna för god vetenskaplig praxis.

Ansökningshandlingar:

Frågor och svar

Om sökanden inte hittar svar på sina frågor i ansökningshandlingarna, kan eventuella frågor senast den 1 november 2018 skickas till adressen [email protected]. Svar på alla frågor som kommit in inom utsatt tid publiceras senast den 8 november 2018 på denna sida.

Päättynyt