Blogi: Tieto käyttöön!

Sähkön jakeluverkon luvituksen sujuvoittaminen -hanke tuo yhteen eri viranomaiset ja muut sidosryhmät

Toimitusvarma sähkönjakeluverkko tarkoittaa käytännössä sitä, että sähkö kulkee luotettavasti tuottajalta kuluttajalle, ilman katkoksia. Pitkien...

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit hallintaan tehokkaalla toimintamallilla

Suurin osa Suomen sää- ja ilmastoriskeistä on hallittavissa asianmukaisella suunnittelulla ja sopeutumisella, mutta toiminta edellyttää johdonmukaisia ja...

Yhteiskehittelyllä potkua vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaan

Parhaillaan on auki verkkoalusta, jolla avoimen yhteiskehittelyn hengessä on muotoiltavana 11 ensi vuoden valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelmalle...

Päättäjiä heräteltävä vesihuollon tilasta

Vesihuolto on osa yhteiskuntamme peruspalveluita. Suurin osa väestöstä saa talousvetensä vesihuoltolaitosten verkostoista ja on liittynyt viemäriverkostoon....

Luottamus yhteiskunnassa edellyttää oikeaa ja luotettavaa tietoa

Vertailulaboratoriotoiminnan tavoitteena on parantaa ympäristötiedon laatua ja välittää päättäjille tietoa laatuun vaikuttavista tekijöistä....

Kohti kestävää vesienhallintaa – yhdessä pohtien ja oppien

Parhaimmillaan luontopohjainen vesienhallinta voi tarjota lähtökohdan koko kaupunkiluonnon ja viherympäristön uudenlaiseen näkemiseen ja suunnitteluun....

Lainsäädännön arviointineuvosto lainvalmistelun laadun varmistajana

Lainvalmistelun laatu nousee aika ajoin julkiseen keskusteluun; mikä onkin ehdottoman tärkeää lainsäädännön ollessa tärkein keino ohjata yhteiskuntaa kohti...

Data paljastaa vesihuoltoverkoston kunnon

Monet Suomen vesihuoltolaitokset ovat uudessa tilanteessa. Kunnallisia vesi- ja viemäriverkostoja on rakennettu kattavasti viime vuosikymmeninä, ja ne...

Ilmansaasteet käyvät yhteiskunnan kukkarolle – Päästöjen vähentämisen hyödyt päätöksentekijöiden tietoon

Ympäristön saastuminen on maailmanlaajuisesti suurin sairauksien ja elinajan lyhenemisen aiheuttaja. Vuosittain 9 miljoonaa ihmistä kuolee ennenaikaisesti...

Kyberturvallisuus tarvitsee johtajuutta

Kyberturvallisuus on keskeinen osa suomalaisen yhteiskunnan turvallisuutta ja kilpailukykyä. Teknologisen kehityksen ja digitalisoitumisen syvenemisen myötä...