Blogi: Tieto käyttöön!

Voiko ympäristölupamenettely sujua Suomessa?

”Sujuva ympäristölupamenettely on useiden tekijöiden summa. Tekijät, hankkeet, ympäristö ja ratkaisut vaihtelevat, mutta ainakin menettelyn pitäisi sujua”,...

Ilmakehä-, meri- ja avaruustieteellisellä yhteistyöllä kohti turvallisempaa ja kestävämpää toimintaa Arktisella alueella

Syyskuussa keskusteltiin NordArc-seminaarissa arktisen alueen kehittämisestä yhteispohjoismaisin voimin. Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Juhani Damski...

Arktisen alueen tulevaisuus – ja kuinka kaikki on epävarmaa

Epävarmuus tulevaisuudesta vaikuttaa toimintaan ja päätöksentekoon jatkuvasti, eikä päätöksien tekeminen epävarmuudessa ole sinänsä mikään uusi asia. Tällä...

Vammaisten henkilöiden yrittäjyysmahdollisuuksissa vielä parannettavaa

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksista tehty yleissopimus tuli voimaan Suomessa 10.6.2016. Yleissopimuksen 27 artiklassa on osapuolten sopimus työn ja...

Tekemällä oppii – kokeilukulttuuri vauhdittamaan uusien sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden kehitystä

Digitaalisuuden hyödyntämisessä sosiaali- ja terveyspalveluiden haasteiden ratkaisuun on vielä paljon tehtävää. Kokeilukulttuuri muuttuvassa sosiaali- ja...

Kansalaisaloitteiden allekirjoittajamäärässä ei näytä olevan suurta tarkistamisen tarvetta

Eduskunnan tehtävä on kuitenkin sen vaikeudesta huolimatta käydä kansalaiasaloitteista keskustelua, jossa punnitaan aloitteiden perusteita, niiden...

Neuvottelukulttuurin parantaminen ja toimiva yhteistyö olennaisia saamelaisten oikeuksien edistämisessä

”Saamelaisten oikeudellinen asema alkuperäiskansana Suomessa on herättänyt paljon kriittistä keskustelua sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla....

Taas uusi hanke työn tulevaisuudesta?

Koska epävarmuutta on runsaasti oikeastaan kaikissa työhön liittyvissä aiheissa, ei liene ihme, että työn tulevaisuuden ympärillä on runsaasti myös...

Kunnissa tulee ottaa käyttöön uusia toimia ylivelkaantuneiden auttamiseksi

Kansalaisten ylivelkaantumiseen etsitään ratkaisuja useissa maissa. Ylivelkaantuneiden auttamiseksi Suomessa on jo monia hyviä välineitä. Niitä tulee...

Tieto käyttöön? Avoimuudesta ja vuorovaikutteisuudesta tiedon hyödyntämiseen

Valtioneuvoston yhteisen selvitys- ja tutkimustoiminnan arviointi ja jatkokehittäminen edellyttää rehellistä palautetta sekä tiedon hyödyntäjiltä että...