Blogi: Tieto käyttöön!

Miksi korkeakouluihin sijoittuminen on niin hidasta?

Korkeakoulujen opiskelijavalintoja on viime vuosina kehitetty rivakkaan tahtiin. Tavoitteena on ollut opintojen aloittamisen nopeuttaminen ja uusien...

Miten Suomi pärjää sopeutumisen kansainvälisillä markkinoilla?

Ilmastonmuutos on yksi merkittävimmistä yhteiskuntaamme muokkaavista tekijöistä 2000-luvulla. Ilmastoratkaisuissamme olemme kuitenkin vasta alkutekijöissä ja...

Missä mennään Suomen tiellä biotalouden ja cleantechin kärkimaaksi?

Cleantechissä ja biotaloudessa nähdään suuria mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Biotalous ja puhtaat ratkaisut kestävän kasvun perustana -hankkeessa...

Lappi on puhdas – tehdäänkö dopingtesti?

Jaakko Mannion mielestä olisi selkeä edistysaskel, että keskustelu niin ympäristölle vaarallisten aineiden kuin ihmisen altistumisen merkityksestäkin...

Päätöksentekoa auttavat TEAS-selvitykset, niiden uskottavuus ja laadunvarmistus

Dosentti Jussi Simpura kirjoittaa blogissaan TEAS-toiminnan laadunvarmistuksesta. Keskusteluun aiheesta voi osallistua myös Otakantaa-sivustolla.

Tervetuloa taloon, informaatiomuotoilija!

Jos yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, niin herättääkö yksi infografiikka tuhat kertaa enemmän kiinnostusta kuin sama tekstinä?

Yhteissuunnittelun keinoin kohti vesiviisaita kiertotalousratkaisuja

Onnistunut ja vaikuttava vuorovaikutus vaatii aikaa ja osaamista. Tanja Suni ja Sarianne Tikkanen kertovat blogissaan Vesiviisas-hankkeen...

Pääseekö Suomi kestävyyden polulle? Tietopohjaa kansainvälisistä vertailuista

Uudet kansainväliset kestävän kehityksen tavoitteet astuivat voimaan vuoden 2016 alussa. Indikaattoreita tavoitteiden toteutumisen seurantaan ei vielä ole,...

Suomikaan ei ole suojassa ilmastonmuutoksen heijastevaikutuksilta

Valtakuntien rajat ylittävät heijastevaikutukset on huomioitava, kun pyritään parantamaan sopeutumiskykyä ilmastonmuutokseen.

Kuntien uusissa osallistumiskeinoissa painottuu neuvoa-antavuus

Kansanvallan uudet muodot -hankkeessa selvitetään uusia kansalaisosallistumisen muotoja Suomessa ja lisäksi sitä miten ne vaikuttavat demokratian kehitykseen.