Blogi: Tieto käyttöön!

Sivut, joissa tagi tutkimus .

Sääntelyn innovaatiomyönteisyydestä on tullut tärkeä kansainvälinen kilpailukykytekijä

Nopea teknologiakehitys sekä digitalisaation, datan ja tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuudet muuttavat maailmaamme ennennäkemättömällä tavalla. Murrokset...

Mahtuuko mielenterveys mukaan vaikutusten ennakkoarviointiin?

Parhaimmillaan päätöksiä valmisteltaessa vertaillaan eri päätösvaihtoehtoja ja punnitaan eri ratkaisujen paremmuutta. Jatkossa on hyvä arvioida myös...

Verkkovihaa tuotetaan organisoidusti mutta levitetään myös huomaamatta

Verkkovihaa tuotetaan ja levitetään moniin tarkoituksiin. Verkkoviha-hankkeessa tarkasteltiin vihapuheen tuottajien ja levittäjien verkostoja,...

Vain harva parisuhdetappojen uhreista turvautunut poliisiin

Joka vuosi noin viisitoista naista Suomessa kuolee parisuhdeväkivallan uhrina. Vaikka uhrien määrä on viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana vähentynyt,...

Kotimaista kalaa toivotaan lisää ruokapöytiin – miten vähennetään kalankasvatuksen ympäristökuormitusta?

Kyselyiden mukaan suomalainen kuluttaja haluaisi syödä kotimaista kalaa, mutta vain reilu kolmannes kulutetusta kalasta on kotimaista samalla kun...

Helteet tekevät asunnoista ja työpaikoista tuskaisen kuumia ja jopa terveydelle vaarallisia

Viime kesä piirtyy mieleen hellekesänä, jolloin yölläkin koettiin trooppista lämpöä. Pitkät hellejaksot kutsuivat ihmisiä viettämään aikaan ulkona ja...

Väestönmuutoksiin sopeutuminen Alankomaissa ja kuntien yhteistyö Achterhoekin alueella

Alankomaissa väestön väheneminen on tunnistettu ongelmaksi. Vuonna 2009 kansallisella tasolla alettiin toteuttaa väestön vähenemiseen liittyvää politiikkaa...

Tilannearvio sopeutumisesta ilmastonmuutokseen luo perustan kansallisen sopeutumissuunnitelman uudistamiselle   

Viime kesänä pitkä hellejakso aiheutti Suomessa merkittäviä satotappioita ja johti Kalajoen laajan maastopalon syntymiseen. Samaan aikaan Keski-Euroopassa...

Saasteettomuustyön kahdeksan mahdollista kehityskulkua

Monista edistysaskelista huolimatta saasteet ilmaan, veteen ja maahan uhkaavat edelleen ihmisiä ja ympäristöä. Ponnistuksia saasteiden vähentämiseksi pitää...

Lihavuuden stigma – miten se näkyy, miten sitä vähentää?

Kun tarkastellaan lihavuutta ilmiönä tai kokemuksena, emme voi jättää huomioimatta stigman käsitettä ja ilmiötä. Stigma eli niin kutsuttu häpeäleima...