Blogi: Tieto käyttöön!

Sivut, joissa tagi tutkimus .

Käytännöt algoritmisen syrjinnän kitkemiseksi puuttuvat

Tekoälyjärjestelmien käyttöönotto julkisessa hallinnossa on vasta alussa, mutta algoritminen syrjintä on tunnistettu kasvavaksi riskiksi. Työkalut syrjinnän...

Uskallus kannattaa! Vaikuttavan tutkijayhteistyön malleja valtioneuvostoon

Valmistelijat ministeriöissä kaipaavat usein vahvempaa asiantuntijatukea politiikkavalmisteluun, mutta kipuilevat kiireisten aikataulujen kanssa. Mitä...

Kaivoslain intressien sisältöä ja suhteita selvitetty

Valtioneuvoston selvityksessä ”Intressivertailu kaivoslupaprosessin osana” on selvitetty sidosryhmien käsitykset intressien sisällöstä sekä oikeudellisten...

Miksi skenaariot vedyn käytön kehityksestä Euroopassa vaihtelevat niin paljon?

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n globaalit ilmastoskenaariot ja Pariisin ilmastosopimus vuodelta 2015 ovat käynnistäneet vetytalouden uuden...

Skotlannin väestöstrategialla pyritään vaikuttamaan väestön vähenemiseen ja ikääntymiseen

Skotlantia voi verrata Suomeen asukasmäärältään, maantieteeltään ja väestöllisiltä haasteiltaan. Skotlannin noin 5,5 miljoonasta asukkaasta suurin osa asuu...

Miten jäsentää muuttuvan ilmaston vaikutuksia turvallisuuteen?

Jotta varautumista ilmastonmuutoksen kaltaiseen uuteen turvallisuusuhkaan olisi mahdollista kehittää, on ensin pystyttävä käsitetasolla hahmottamaan,...

Pohjoismaat tukevat työn ja tekijän kohtaamista – valtio voi kannustaa monipaikkaisuuteen verovähennyksillä

Monipaikkaisuus on ilmiönä laaja ja monimuotoinen, mutta yleensä sillä tarkoitetaan asumista tai työskentelyä kahdella paikkakunnalla tai esimerkiksi...

Voiko intressejä vertailla objektiivisesti kaivoslupaharkinnassa?

Kaivostoimintaan liittyy paljon intressejä ja vielä enemmän mielipiteitä. Tämän voi havaita tiedotusvälineiden ja sosiaalisen median kirjoittelusta. Mistä ja...

Yritysten vesivastuullisuuden kehittäminen vaatii toimia myös julkiselta sektorilta

Suomalaisille yrityksille on asetettu tavoite tulla maailman vesivastuullisimmiksi 2030 mennessä osana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kansallista...

Hiilineutraalisuus ajaa vedyn uutta tulemista

Vety on noussut vahvasti esille energia- ja ilmastopoliittiseen keskusteluun viime vuosina, koska se voi ratkaista monia käytännön haasteita, joita liittyy...