Blogi: Tieto käyttöön!

Sivut, joissa tagi tutkimustoiminta .

Päättäjiä heräteltävä vesihuollon tilasta

Vesihuolto on osa yhteiskuntamme peruspalveluita. Suurin osa väestöstä saa talousvetensä vesihuoltolaitosten verkostoista ja on liittynyt viemäriverkostoon....

Luottamus yhteiskunnassa edellyttää oikeaa ja luotettavaa tietoa

Vertailulaboratoriotoiminnan tavoitteena on parantaa ympäristötiedon laatua ja välittää päättäjille tietoa laatuun vaikuttavista tekijöistä....

Kohti kestävää vesienhallintaa – yhdessä pohtien ja oppien

Parhaimmillaan luontopohjainen vesienhallinta voi tarjota lähtökohdan koko kaupunkiluonnon ja viherympäristön uudenlaiseen näkemiseen ja suunnitteluun....

Lainsäädännön arviointineuvosto lainvalmistelun laadun varmistajana

Lainvalmistelun laatu nousee aika ajoin julkiseen keskusteluun; mikä onkin ehdottoman tärkeää lainsäädännön ollessa tärkein keino ohjata yhteiskuntaa kohti...

Data paljastaa vesihuoltoverkoston kunnon

Monet Suomen vesihuoltolaitokset ovat uudessa tilanteessa. Kunnallisia vesi- ja viemäriverkostoja on rakennettu kattavasti viime vuosikymmeninä, ja ne...

Ilmansaasteet käyvät yhteiskunnan kukkarolle – Päästöjen vähentämisen hyödyt päätöksentekijöiden tietoon

Ympäristön saastuminen on maailmanlaajuisesti suurin sairauksien ja elinajan lyhenemisen aiheuttaja. Vuosittain 9 miljoonaa ihmistä kuolee ennenaikaisesti...

Kyberturvallisuus tarvitsee johtajuutta

Kyberturvallisuus on keskeinen osa suomalaisen yhteiskunnan turvallisuutta ja kilpailukykyä. Teknologisen kehityksen ja digitalisoitumisen syvenemisen myötä...

Tulevaisuuden kasvuekosysteemit muodostuvat monialaisesta osaamisesta

Arvonluonti, liiketoiminta ja yksilöiden toimeentulo pohjautuvat yhä enemmän ihmisten väliseen toimintaan ja vuorovaikutukseen. Siksi aineeton osaaminen,...

Sähköisten järjestelmien hallintamallit avuksi maakuntauudistuksessa

Maakuntauudistukseen liittyvässä muutoksessa julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuu jakaantuu nykyistä useammalle...

Markkinavuoropuhelu – ensimmäinen askel innovatiiviseen julkiseen hankintaan

Markkinoilta saatava tieto on tärkeää hankinnan suunnittelun ja onnistumisen kannalta. Yksi tapa kerätä tätä tietoa on käydä hankinnan valmisteluvaiheen...