Blogi: Tieto käyttöön!

Sivut, joissa tagi tutkimustoiminta .

Yhdyskuntien viemärivesien satunnaispäästöt aiheuttavat paikallisia terveys- ja ympäristöriskejä

Yhdyskuntien jätevesihuolto toimii Suomessa yleisesti ottaen hyvin. Jätevesien satunnaispäästöt, eli käsittelemättömän tai osittain käsitellyn jäteveden...

Seksuaaliväkivaltaa kokeneet kaipaavat vierelleen rinnalla kulkijoita

Tänään, 25.marraskuuta on YK:n kansainvälinen päivä naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Päivää on vietetty jo vuodesta 1999 alkaen ja se aloittaa...

Pandemia paljasti olemassa olevia eriarvoisuuden rakenteita

Koronapandemia muutti ihmisten sosiaalista elämää töissä, kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Pitkään jatkuessaan sillä on myös ollut vaikutuksensa...

Älykäs sopeutuminen ja Euroopan unionin aluepolitiikka

Aluekehitykseen liittyvien EU-rahastojen yksi tärkeimmistä tavoitteista on ollut kehityksestä jälkeenjääneiden jäsenvaltioiden talouden ja elintason...

Työelämään tutustumisjaksot koskettavat kokonaisia ikäluokkia – tietoa toteutuksesta, seurannasta ja kokemuksista tarvitaan

TETTI-hankkeessa tutkitaan TET-jaksojen toteutusta moninäkökulmaisesti ja tarjotaan tietoja, jolla luodaan pohjaa valtakunnallisille kehittämistoimille ja...

Saasteet kuriin uusilla ratkaisuilla

Uudet ja innovatiiviset politiikkatoimet ovat ratkaisuja, joita ei ole aiemmin käytetty Suomessa kyseisessä tarkoituksessa. Täysin uusia niiden ei tarvitse...

Käytännöt algoritmisen syrjinnän kitkemiseksi puuttuvat

Tekoälyjärjestelmien käyttöönotto julkisessa hallinnossa on vasta alussa, mutta algoritminen syrjintä on tunnistettu kasvavaksi riskiksi. Työkalut syrjinnän...

Uskallus kannattaa! Vaikuttavan tutkijayhteistyön malleja valtioneuvostoon

Valmistelijat ministeriöissä kaipaavat usein vahvempaa asiantuntijatukea politiikkavalmisteluun, mutta kipuilevat kiireisten aikataulujen kanssa. Mitä...

Kaivoslain intressien sisältöä ja suhteita selvitetty

Valtioneuvoston selvityksessä ”Intressivertailu kaivoslupaprosessin osana” on selvitetty sidosryhmien käsitykset intressien sisällöstä sekä oikeudellisten...

Miksi skenaariot vedyn käytön kehityksestä Euroopassa vaihtelevat niin paljon?

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n globaalit ilmastoskenaariot ja Pariisin ilmastosopimus vuodelta 2015 ovat käynnistäneet vetytalouden uuden...