Blogi: Tieto käyttöön!

Sivut, joissa tagi tutkimustoiminta .

Kotimaista kalaa toivotaan lisää ruokapöytiin – miten vähennetään kalankasvatuksen ympäristökuormitusta?

Kyselyiden mukaan suomalainen kuluttaja haluaisi syödä kotimaista kalaa, mutta vain reilu kolmannes kulutetusta kalasta on kotimaista samalla kun...

Helteet tekevät asunnoista ja työpaikoista tuskaisen kuumia ja jopa terveydelle vaarallisia

Viime kesä piirtyy mieleen hellekesänä, jolloin yölläkin koettiin trooppista lämpöä. Pitkät hellejaksot kutsuivat ihmisiä viettämään aikaan ulkona ja...

Väestönmuutoksiin sopeutuminen Alankomaissa ja kuntien yhteistyö Achterhoekin alueella

Alankomaissa väestön väheneminen on tunnistettu ongelmaksi. Vuonna 2009 kansallisella tasolla alettiin toteuttaa väestön vähenemiseen liittyvää politiikkaa...

Tilannearvio sopeutumisesta ilmastonmuutokseen luo perustan kansallisen sopeutumissuunnitelman uudistamiselle   

Viime kesänä pitkä hellejakso aiheutti Suomessa merkittäviä satotappioita ja johti Kalajoen laajan maastopalon syntymiseen. Samaan aikaan Keski-Euroopassa...

Saasteettomuustyön kahdeksan mahdollista kehityskulkua

Monista edistysaskelista huolimatta saasteet ilmaan, veteen ja maahan uhkaavat edelleen ihmisiä ja ympäristöä. Ponnistuksia saasteiden vähentämiseksi pitää...

Lihavuuden stigma – miten se näkyy, miten sitä vähentää?

Kun tarkastellaan lihavuutta ilmiönä tai kokemuksena, emme voi jättää huomioimatta stigman käsitettä ja ilmiötä. Stigma eli niin kutsuttu häpeäleima...

Yhdenvertaisuuden edistäminen tekoälyjärjestelmissä vaatii muitakin kuin teknisiä työkaluja

Automatisoitu päätöksenteko voi johtaa algoritmiseen syrjintään useilla yhteiskunnan sektoreilla, kuten luotonannossa. Tekoälyn vinoumien välttäminen...

Team Finland havainnollistaa verkostomaisen yhteistyön hyödyt ja haasteet

Keväällä 2021 käynnistyneen Team Finland -verkoston vaikuttavuuden arviointi on edennyt loppusuoralle. Suurin osa arvioinnin tiedonkeruusta ja analyysista on...

Puuttumista kansainvälisessä liiketoiminnassa tapahtuvaan lahjontaan tehostettava

Kansainväliseen liiketoimintaan liittyvä ulkomaisen virkamiehen lahjonta on tullut Suomessa käräjä- ja hovioikeuksien arvioitavaksi viidessä tapauksessa....

Yhtenäinen tilastointi auttaa seuraamaan ankkuritoiminnan vaikuttavuutta

Ankkuritoiminta on moniammatillista työtä nuorten rikoskierteen katkaisemiseksi, päihdekäyttöön puuttumiseksi tai muun huolen selvittämiseksi ja tilanteen...