Blogi: Tieto käyttöön!

Sivut, joissa tagi ylläpitävä muuttaminen .

Kestävien ja innovatiivisten hankintojen riskien hallintaan ja riskinjakoon on tarpeen kehittää uusia toimintatapoja ja kannusteita

Riskinjaon menetelmien ja työkalujen kehittäminen kannustaa julkisia hankkijoita uusien ratkaisujen ja teknologioiden hankintaan. Keväällä valmistunut...

Kompleksisuusajattelu inspiroi systeemisen muutoksen kuvitteluun

Mikään ilmiö ei ole ilmiö ennen kuin se on havaittu ilmiö, väitti jo edesmennyt teoreettisen fysiikan professori John Wheeler. Wheeler oli kiinnostunut...

Koronakriisi haastaa ruokahuoltomme toimivuuden

Huoli ruokaturvasta ja elintarvikehuollosta on noussut koronakriisin myötä uudestaan puheenaiheeksi jopa kehittyneissä, teollistuneissa maissa kuten...

Säädös sisään – säädös ulos!

Yrityksiin kohdistuvan sääntelytaakan keventäminen on muuttunut pienen juristipiirin harrastuksesta koko kansan ”urheilujuhlaksi”. Ei liene sattumaa, että...

Sääntelyvaikutusten yksi yhdestä -arviointimetodien tarkastelua

Hallituksen yksi kärkihankkeista koostuu säädösten sujuvoittamisesta. Tavoitteisiin kuuluvat muun muassa sääntelyn vähentäminen, turhan sääntelyn purkaminen...

Sää- ilmastohaavoittuvuuden monet kasvot

Sää- ja ilmastohaavoittuvuutta tulee tarkastella yhteiskunnallisena ilmiönä, johon vaikuttavat mm. varallisuus, infrastruktuuri, hallintorakenteet,...

Merenkulun ympäristösääntely vaikuttaa koko yhteiskuntaan

Jo päätetyn kansainvälisen ympäristösääntelyn kustannusvaikutus Suomen meritse tapahtuvalle ulkomaankaupalle vuosina on arviolta noin 0,1–0,2 % yritysten...

Merenkulun ympäristösääntelyn suuntaviivoja

Laivaliikenteen ilmapäästöjen ympäristösääntely on kiristynyt viime vuosina ja tulee kiristymään huomattavasti.

— 10 Merkintöjä per sivu
Näytetään 8 tulosta.