Blogi: Tieto käyttöön!

Tieto käyttöön – lunastetaanko lupaus?

Miten tutkijat ja ministeriöiden asiantuntijat kokevat valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) hanketyöskentelyn? Tulevatko hankkeiden...

Päättäjä, ratkaise monta ongelmaa kerralla – luonnon avulla

Ilmastopaneeli IPCC julkaisi pari viikkoa sitten odotetun raporttinsa ilmastonmuutoksesta ja sen hillinnän kiireellisyydestä: tutkijoiden mukaan maapallon...

Mikä muuttuu siirryttäessä perinteisestä automaatiosta älykkäisiin järjestelmiin viranomaiskäytössä?

Perinteistä automaatiota käytetään jo laajasti viranomaistoiminnan suoraviivaisissa tehtävissä, jotka eivät edellytä harkintaa: kelakorvaus vähennetään...

Ikäihmisille lisää yhteisöllistä ruokailua ja vaihtoehtoisia ruokailumalleja

Toimintakyvyn heikkenemisen ensimmäinen signaali on kotiaterian tilaaminen. Tämä huomio tuli selkeästi esiin Ammattikeittiöosaajat ry:n tekemässä...

Tehokkaampaa ilmastoriskien hallintaa sääilmiöiden vaikutusaineistoilla

Sääilmiöiden, kuten kuivuuden, myrskyjen ja rankkasateiden sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamien vaikutusten ja vahinkojen arvioinnissa ei hyödynnetä...

Mikä todella estää nuorten rikoksia?

Autot ovat roihunneet Ruotsissa Göteborgin lähiöissä. Jo ennen tietoa tapahtumien taustoista Suomessa alkoi keskustelu siitä, miten estää tuhopolttojen...

Sähkön jakeluverkon luvituksen sujuvoittaminen -hanke tuo yhteen eri viranomaiset ja muut sidosryhmät

Toimitusvarma sähkönjakeluverkko tarkoittaa käytännössä sitä, että sähkö kulkee luotettavasti tuottajalta kuluttajalle, ilman katkoksia. Pitkien...

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit hallintaan tehokkaalla toimintamallilla

Suurin osa Suomen sää- ja ilmastoriskeistä on hallittavissa asianmukaisella suunnittelulla ja sopeutumisella, mutta toiminta edellyttää johdonmukaisia ja...

Yhteiskehittelyllä potkua vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaan

Parhaillaan on auki verkkoalusta, jolla avoimen yhteiskehittelyn hengessä on muotoiltavana 11 ensi vuoden valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelmalle...

Päättäjiä heräteltävä vesihuollon tilasta

Vesihuolto on osa yhteiskuntamme peruspalveluita. Suurin osa väestöstä saa talousvetensä vesihuoltolaitosten verkostoista ja on liittynyt viemäriverkostoon....