Blogi: Tieto käyttöön!

Koronakriisi haastaa ruokahuoltomme toimivuuden

Huoli ruokaturvasta ja elintarvikehuollosta on noussut koronakriisin myötä uudestaan puheenaiheeksi jopa kehittyneissä, teollistuneissa maissa kuten...

Työtä halutaan tehdä oman työkyvyn puitteissa – tukevatko palvelut ja salliiko järjestelmä?

Heikossa työmarkkina-asemassa olevat ihmiset kaipaavat yksilöllistä palvelua, tarpeenmukaisia tutkimuksia ja kokonaisvaltaista elämäntilanteen huomioimista....

Uusia työkaluja kukoistavan kansalaisyhteiskunnan rahoitukseen

Suomalaisen kansalaisyhteiskunnan rahoitus on ollut keskustelun aiheena mediassa viime viikkoina.

Millaisia päästöbudjetteja uudistuvaan ilmastolakiin?

Päästöbudjettien ajatuksena on määritellä, minkälaisin askelin edetään kohti asetettua päästövähennystavoitetta. Miltä näyttäisivät Suomen oloihin sopivat...

Nyt ei ole aika jättää yhtään työikäistä ulos

Työikäisten monialaiseen palvelutarpeeseen on valmistauduttava COVID-19-työssä. Käynnissä olevassa tutkimushankkeessa tarkastelemme palveluiden...

Tiedeneuvonannon ja hyvän hallinnan koronakestävyydestä

Nykyinen poikkeustila haastaa meidät monella tasolla. Ennen muuta se haastaa instituutiomme ja hyvän hallintomme kriisivalmiuden ja -kestävyyden....

Monipuolinen ennakointi auttaa tulevaisuuden yllätysten kohtaamisessa

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila on Suomessakin herättänyt monenlaista tulevaisuutta koskevaa pohdintaa. Tulevaisuus ei tällä hetkellä näyttäydy...

Tutkimus pohjusti nuorten rikoksia ehkäisevän hankkeen kehittämistä

Nuorten rikollisuus ja nuorison polarisoituminen hyvinvoiviin ja rikoksilla oireilevaan syrjäytyneeseen vähemmistöön herättää huolta poliittisten päättäjien...

Uusilla ideoilla maailman paras ilmastolaki?

Ilmastotyötä ohjaavaa ilmastolakia ollaan uudistamassa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan UUSILMA-hanke tarkastelee ilmastolain mahdollisia...

Kansalaisyhteiskunta on voimissaan, mutta erkaantuuko se kansasta?

Suomi on yhdistysten luvattu maa. Siinä missä Ranskassa kansalaiset edistävät tavoitteitaan ryhtymällä lakkoon tai lähtemällä kaduille, Suomessa...