Blogi: Tieto käyttöön!

Yhdenvertaisuuden edistäminen tekoälyjärjestelmissä vaatii muitakin kuin teknisiä työkaluja

Automatisoitu päätöksenteko voi johtaa algoritmiseen syrjintään useilla yhteiskunnan sektoreilla, kuten luotonannossa. Tekoälyn vinoumien välttäminen...

Team Finland havainnollistaa verkostomaisen yhteistyön hyödyt ja haasteet

Keväällä 2021 käynnistyneen Team Finland -verkoston vaikuttavuuden arviointi on edennyt loppusuoralle. Suurin osa arvioinnin tiedonkeruusta ja analyysista on...

Puuttumista kansainvälisessä liiketoiminnassa tapahtuvaan lahjontaan tehostettava

Kansainväliseen liiketoimintaan liittyvä ulkomaisen virkamiehen lahjonta on tullut Suomessa käräjä- ja hovioikeuksien arvioitavaksi viidessä tapauksessa....

Yhtenäinen tilastointi auttaa seuraamaan ankkuritoiminnan vaikuttavuutta

Ankkuritoiminta on moniammatillista työtä nuorten rikoskierteen katkaisemiseksi, päihdekäyttöön puuttumiseksi tai muun huolen selvittämiseksi ja tilanteen...

Yhdyskuntien viemärivesien satunnaispäästöt aiheuttavat paikallisia terveys- ja ympäristöriskejä

Yhdyskuntien jätevesihuolto toimii Suomessa yleisesti ottaen hyvin. Jätevesien satunnaispäästöt, eli käsittelemättömän tai osittain käsitellyn jäteveden...

Seksuaaliväkivaltaa kokeneet kaipaavat vierelleen rinnalla kulkijoita

Tänään, 25.marraskuuta on YK:n kansainvälinen päivä naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Päivää on vietetty jo vuodesta 1999 alkaen ja se aloittaa...

Pandemia paljasti olemassa olevia eriarvoisuuden rakenteita

Koronapandemia muutti ihmisten sosiaalista elämää töissä, kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Pitkään jatkuessaan sillä on myös ollut vaikutuksensa...

Älykäs sopeutuminen ja Euroopan unionin aluepolitiikka

Aluekehitykseen liittyvien EU-rahastojen yksi tärkeimmistä tavoitteista on ollut kehityksestä jälkeenjääneiden jäsenvaltioiden talouden ja elintason...

Työelämään tutustumisjaksot koskettavat kokonaisia ikäluokkia – tietoa toteutuksesta, seurannasta ja kokemuksista tarvitaan

TETTI-hankkeessa tutkitaan TET-jaksojen toteutusta moninäkökulmaisesti ja tarjotaan tietoja, jolla luodaan pohjaa valtakunnallisille kehittämistoimille ja...

Saasteet kuriin uusilla ratkaisuilla

Uudet ja innovatiiviset politiikkatoimet ovat ratkaisuja, joita ei ole aiemmin käytetty Suomessa kyseisessä tarkoituksessa. Täysin uusia niiden ei tarvitse...