Blogi: Tieto käyttöön!

Sivut, joissa tagi tiedollinen luonti .

Tekemällä oppii – kokeilukulttuuri vauhdittamaan uusien sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden kehitystä

Digitaalisuuden hyödyntämisessä sosiaali- ja terveyspalveluiden haasteiden ratkaisuun on vielä paljon tehtävää. Kokeilukulttuuri muuttuvassa sosiaali- ja...

Neuvottelukulttuurin parantaminen ja toimiva yhteistyö olennaisia saamelaisten oikeuksien edistämisessä

”Saamelaisten oikeudellinen asema alkuperäiskansana Suomessa on herättänyt paljon kriittistä keskustelua sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla....

Taas uusi hanke työn tulevaisuudesta?

Koska epävarmuutta on runsaasti oikeastaan kaikissa työhön liittyvissä aiheissa, ei liene ihme, että työn tulevaisuuden ympärillä on runsaasti myös...

Kunnissa tulee ottaa käyttöön uusia toimia ylivelkaantuneiden auttamiseksi

Kansalaisten ylivelkaantumiseen etsitään ratkaisuja useissa maissa. Ylivelkaantuneiden auttamiseksi Suomessa on jo monia hyviä välineitä. Niitä tulee...

Tieto käyttöön? Avoimuudesta ja vuorovaikutteisuudesta tiedon hyödyntämiseen

Valtioneuvoston yhteisen selvitys- ja tutkimustoiminnan arviointi ja jatkokehittäminen edellyttää rehellistä palautetta sekä tiedon hyödyntäjiltä että...

Cleantech-strategian tavoitteista ollaan vielä kaukana

Jyrki Kataisen hallituksen cleantech-strategian konkreettisena tavoitteena oli vuoteen 2020 mennessä kasvattaa cleantech-yritysten liikevaihto 50 miljardiin...

Miksi korkeakouluihin sijoittuminen on niin hidasta?

Korkeakoulujen opiskelijavalintoja on viime vuosina kehitetty rivakkaan tahtiin. Tavoitteena on ollut opintojen aloittamisen nopeuttaminen ja uusien...

Miten Suomi pärjää sopeutumisen kansainvälisillä markkinoilla?

Ilmastonmuutos on yksi merkittävimmistä yhteiskuntaamme muokkaavista tekijöistä 2000-luvulla. Ilmastoratkaisuissamme olemme kuitenkin vasta alkutekijöissä ja...

Missä mennään Suomen tiellä biotalouden ja cleantechin kärkimaaksi?

Cleantechissä ja biotaloudessa nähdään suuria mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Biotalous ja puhtaat ratkaisut kestävän kasvun perustana -hankkeessa...

Lappi on puhdas – tehdäänkö dopingtesti?

Jaakko Mannion mielestä olisi selkeä edistysaskel, että keskustelu niin ympäristölle vaarallisten aineiden kuin ihmisen altistumisen merkityksestäkin...