Blogi: Tieto käyttöön!

Sivut, joissa tagi tutkimus .

Kokeilukulttuurin opit arviointiin

Mitä kokeilukulttuurilla on saavutettu ja mitä siitä on opittu? Entä mitä kokeilukulttuurin kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi kannattaisi jatkossa tehdä?...

Säädös sisään – säädös ulos!

Yrityksiin kohdistuvan sääntelytaakan keventäminen on muuttunut pienen juristipiirin harrastuksesta koko kansan ”urheilujuhlaksi”. Ei liene sattumaa, että...

Eurooppalaisia ratkaisuja yksinasumisen haasteisiin

Yksinasuminen on yleistynyt Suomessa viime vuosikymmeninä. Samoin on tapahtunut myös muissa Pohjois- ja Länsi-Euroopan maissa (Ruotsi, Norja, Tanska,...

Kaasuautot pysäköintiluolassa – ok vai ei?

"Kaasuajoneuvoille ei näyttäisi sattuvan enempää onnettomuuksia kuin muille ajoneuvoille, eikä onnettomuuden kulkukaan näyttäisi poikkeavan...

Sääntelyvaikutusten yksi yhdestä -arviointimetodien tarkastelua

Hallituksen yksi kärkihankkeista koostuu säädösten sujuvoittamisesta. Tavoitteisiin kuuluvat muun muassa sääntelyn vähentäminen, turhan sääntelyn purkaminen...

Kuntien talouden liikkumavara ja sopeutuspotentiaali maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen

Maakunta- ja sote-uudistuksen sote-osuutta odotetaan varsinkin pienissä kunnissa kuin kuntarakenteen pelastavaa enkeliä – eikä aivan syyttä. Maakunta vie...

Kansainväliselle seurantatiedolle lasten ja nuorten palveluista on kipeä tarve

Useat maat Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella kehittävät parhaillaan sosiaali-, terveys- ja opetustoimialojen palvelurakenteita. Suomessa toteutetaan...

Alueidenkäytön suunnittelun toimijakenttä muuttuu – millaisista lähtökohdista ponnistetaan maakuntauudistukseen?

SOTE-keskustelun rinnalla vähemmälle huomiolle on jäänyt maakuntauudistuksessa toteutettava kaavoitustoimijoiden roolien uudelleenjako. Uudistuksessa...

Uutta potkua innovaatioiden hankintaan innovaatiokumppanuudella

Innovaatiokumppanuus on herättänyt yhä enemmän kiinnostusta sekä hankintayksiköiden että toimittajien keskuudessa. Kunnat ovat tarttuneet uuteen menettelyyn...

Sää- ilmastohaavoittuvuuden monet kasvot

Sää- ja ilmastohaavoittuvuutta tulee tarkastella yhteiskunnallisena ilmiönä, johon vaikuttavat mm. varallisuus, infrastruktuuri, hallintorakenteet,...