Blogi: Tieto käyttöön!

Sivut, joissa tagi tutkimus .

Julkisen hallinnon strategia on näkemistä ja tekemistä

Parhaillaan käynnissä olevaan Julkisen hallinnon strategian (JHS) arviointiin on sisältynyt kymmeniä asiantuntijahaastatteluja hallinnon eri lohkoilta ja...

Digitalisaatio helpottaa tavaroiden korjaamista monin tavoin

Digitalisoituminen on jo helpottanut pienten tavaroiden, kuten vaatteiden tai matkapuhelimien, korjauttamista. Palveluiden vertailu, löydettävyys ja...

Sairauspäivärahaa pitkään saaneiden työkyvyn tukea tehostettava

Työkyvyttömyydestä aiheutuu merkittäviä työpanoksen menetyksiä sekä inhimillisiä ja taloudellisia kustannuksia. Ensimmäisiä merkkejä työkyvyn ongelmista ovat...

Laki niin kuin se luetaan

Olemme parhaillaan tutkimassa säädöskielen ymmärtämistä. Menetelmänä käytämme kyselyä ja käytettävyystutkimuksista tuttua ääneenajattelua. Ääneenajattelun...

Nuorten ääni kuuluviin kestävyysmurroksessa - osaamisen lisäksi tarvitaan mahdollisuuksia vaikuttaa

Nuorten kiinnostus ja huoli ympäristökysymyksistä on noussut. Nuorisobarometrin mukaan jopa 76 prosenttia nuorista on sitä mieltä, että kulutusta tulisi...

Hyvä julkisen hallinnon strategia antaa suunnan, tunnistaa edistymisen ja mobilisoi resursseja

Paavo Nurmella oli yksinkertainen strategia: hän voittaisi, kun juoksisi muita nopeammin (Hämäläinen 2015). Nurmen strategia toimi, sillä hän voitti urallaan...

Ulkomaiset investoinnit kriittiseen aineettomaan omaisuuteen Suomessa eivät vaikuta ongelmalta – ainakaan tällä erää

Investoinnit ovat tarpeellinen talouskasvun ja hyvinvoinnin ajuri. Lähestulkoon kaikki valtiot pyrkivät houkuttelemaan sijoituksia myös ulkomailta....

Sosiaalisessa mediassa sananvapauden turvaaminen on yhteinen tehtävä

Sosiaalinen media on viestintäympäristö, joka antaa jokaiselle mahdollisuuden toimia sisällöntuottajana. Samalla se avaa tilaisuuksia häirinnälle,...

Somevaikuttajista kumppani viranomaisten kriisiviestintään?

Sosiaalinen media on viranomaisille jo muutakin kuin operatiivisen toiminnan ympäristö. Some on myös väline, jonka avulla viranomaiset voivat edistää...

Hiilijalanjäljen laskeminen on tärkeä askel matkalla kohti ekologisesti kestävää sosiaali- ja terveydenhuoltoa Suomessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon (soten) yhteinen hiilijalanjälki lasketaan nyt ensimmäistä kertaa Suomen osalta. ENVIMAT on työkalu, joka mahdollistaa sekä...