Blogi: Tieto käyttöön!

Sivut, joissa tagi tutkimustoiminta .

Skotlannin väestöstrategialla pyritään vaikuttamaan väestön vähenemiseen ja ikääntymiseen

Skotlantia voi verrata Suomeen asukasmäärältään, maantieteeltään ja väestöllisiltä haasteiltaan. Skotlannin noin 5,5 miljoonasta asukkaasta suurin osa asuu...

Miten jäsentää muuttuvan ilmaston vaikutuksia turvallisuuteen?

Jotta varautumista ilmastonmuutoksen kaltaiseen uuteen turvallisuusuhkaan olisi mahdollista kehittää, on ensin pystyttävä käsitetasolla hahmottamaan,...

Pohjoismaat tukevat työn ja tekijän kohtaamista – valtio voi kannustaa monipaikkaisuuteen verovähennyksillä

Monipaikkaisuus on ilmiönä laaja ja monimuotoinen, mutta yleensä sillä tarkoitetaan asumista tai työskentelyä kahdella paikkakunnalla tai esimerkiksi...

Voiko intressejä vertailla objektiivisesti kaivoslupaharkinnassa?

Kaivostoimintaan liittyy paljon intressejä ja vielä enemmän mielipiteitä. Tämän voi havaita tiedotusvälineiden ja sosiaalisen median kirjoittelusta. Mistä ja...

Yritysten vesivastuullisuuden kehittäminen vaatii toimia myös julkiselta sektorilta

Suomalaisille yrityksille on asetettu tavoite tulla maailman vesivastuullisimmiksi 2030 mennessä osana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kansallista...

Hiilineutraalisuus ajaa vedyn uutta tulemista

Vety on noussut vahvasti esille energia- ja ilmastopoliittiseen keskusteluun viime vuosina, koska se voi ratkaista monia käytännön haasteita, joita liittyy...

Tieto koronakriisin sukupuolivaikutuksista – avain tasa-arvoisempaan jälleenrakennukseen?

Koronakriisi on kansainvälisesti nähty sukupuolten tasa-arvon kriisinä. Myös Suomessa korona-aika on heikentänyt etenkin naisten työllisyyttä ja toimeentuloa...

Kiertotalouden laajentaminen tarvitsee muutakin kuin hyvää tahtoa - millaisia keinoja tarvitaan?

Suomessa on ollut monia hyviä kiertotaloutta koskevia pilottihankkeita. Parhaiden käytäntöjen laajentaminen on kuitenkin ollut tuskallisen hidasta. Miksi?...

Selvitys- ja tutkimustoiminnan laadunarviointikokeilusta kohti pysyvämpää toimintamallia

Valtioneuvoston kanslia toteutti yhdessä Tieteellisten seurain valtuuskunnan kanssa vuonna 2020 selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeiden tuottamien...

Kestävät julkiset hankinnat vauhdittavat ilmastotavoitteiden toteuttamista

Julkisen sektorin edellytetään toimivan suunnannäyttäjänä kohti hiilineutraalia Suomea vuoteen 2035 mennessä. Julkiset hankinnat tarjoavat siihen kymmenien...