Blogi: Tieto käyttöön!

Sivut, joissa tagi ilmastonmuutokset .

Tilannearvio sopeutumisesta ilmastonmuutokseen luo perustan kansallisen sopeutumissuunnitelman uudistamiselle   

Viime kesänä pitkä hellejakso aiheutti Suomessa merkittäviä satotappioita ja johti Kalajoen laajan maastopalon syntymiseen. Samaan aikaan Keski-Euroopassa...

Miten jäsentää muuttuvan ilmaston vaikutuksia turvallisuuteen?

Jotta varautumista ilmastonmuutoksen kaltaiseen uuteen turvallisuusuhkaan olisi mahdollista kehittää, on ensin pystyttävä käsitetasolla hahmottamaan,...

Mitä ilmastoturvallisuus on ja miksi se on tärkeää?

Koronakriisi on osoittanut tarpeen varautua yllättäviinkin globaaleihin uhkiin. Sen ja ilmastonmuutoksen yhteydestä on puhuttu etenkin kriisin jälkeisen...

Ilmastotoimille on nyt tahtoa – minkä polun valitsemme Suomessa?

Kansallinen tahtotila ilmastonmuutoksen hillitsemiselle vahvistuu. Joulukuussa kahdeksan eduskuntapuoluetta sopi yhteisistä ilmastotavoitteista....

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit hallintaan tehokkaalla toimintamallilla

Suurin osa Suomen sää- ja ilmastoriskeistä on hallittavissa asianmukaisella suunnittelulla ja sopeutumisella, mutta toiminta edellyttää johdonmukaisia ja...

Kohti kestävää vesienhallintaa – yhdessä pohtien ja oppien

Parhaimmillaan luontopohjainen vesienhallinta voi tarjota lähtökohdan koko kaupunkiluonnon ja viherympäristön uudenlaiseen näkemiseen ja suunnitteluun....

Sää- ilmastohaavoittuvuuden monet kasvot

Sää- ja ilmastohaavoittuvuutta tulee tarkastella yhteiskunnallisena ilmiönä, johon vaikuttavat mm. varallisuus, infrastruktuuri, hallintorakenteet,...

Tehokkaampaa sää- ja ilmastoriskien hallintaa – taloudelliset analyysit mukaan päätöksentekoon

Taloudellista näkökulmaa ja taloudellisen tehokkuuden periaatetta ei pidä unohtaa sää- ja ilmastoriskienkään hallinnassa. Sään ja ilmastonmuutoksen...

Arktinen ilmastomuutos tulee vaikuttamaan radikaalisti tulevien sukupolvien elämään

Ilmaston muuttuessa ihmisten sietokyky on jo joutunut koetukselle, mutta suurimmat muutokset tulevat koskemaan tulevia sukupolvia ja tämän päivän lapsia....

Miten Suomi pärjää sopeutumisen kansainvälisillä markkinoilla?

Ilmastonmuutos on yksi merkittävimmistä yhteiskuntaamme muokkaavista tekijöistä 2000-luvulla. Ilmastoratkaisuissamme olemme kuitenkin vasta alkutekijöissä ja...

— 10 Merkintöjä per sivu
Näytetään tulokset 1 - 10 / 11