Blogi: Tieto käyttöön!

Sivut, joissa tagi sääntely .

Biokaasutuotannon kestävyys vaatii sääntelymuutoksia

Biokaasutuotannon lisääntyminen voi tukea siirtymää, jossa jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntäminen vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia ja riippuvuutta...

Sääntelyn innovaatiomyönteisyydestä on tullut tärkeä kansainvälinen kilpailukykytekijä

Nopea teknologiakehitys sekä digitalisaation, datan ja tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuudet muuttavat maailmaamme ennennäkemättömällä tavalla. Murrokset...

Kotimaista kalaa toivotaan lisää ruokapöytiin – miten vähennetään kalankasvatuksen ympäristökuormitusta?

Kyselyiden mukaan suomalainen kuluttaja haluaisi syödä kotimaista kalaa, mutta vain reilu kolmannes kulutetusta kalasta on kotimaista samalla kun...

Saasteet kuriin uusilla ratkaisuilla

Uudet ja innovatiiviset politiikkatoimet ovat ratkaisuja, joita ei ole aiemmin käytetty Suomessa kyseisessä tarkoituksessa. Täysin uusia niiden ei tarvitse...

Yritysten vesivastuullisuuden kehittäminen vaatii toimia myös julkiselta sektorilta

Suomalaisille yrityksille on asetettu tavoite tulla maailman vesivastuullisimmiksi 2030 mennessä osana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kansallista...

Sääntely – taakka vai kannuste innovaatiotoiminnalle?

Sääntely voi vaikuttaa innovaatioiden kehittämiseen ja leviämiseen monella tavalla. Kiinnostus sääntelyn hyödyntämiseen innovaatiotoiminnan kannusteena ja...

Säädös sisään – säädös ulos!

Yrityksiin kohdistuvan sääntelytaakan keventäminen on muuttunut pienen juristipiirin harrastuksesta koko kansan ”urheilujuhlaksi”. Ei liene sattumaa, että...

Sääntelyvaikutusten yksi yhdestä -arviointimetodien tarkastelua

Hallituksen yksi kärkihankkeista koostuu säädösten sujuvoittamisesta. Tavoitteisiin kuuluvat muun muassa sääntelyn vähentäminen, turhan sääntelyn purkaminen...

Merenkulun ympäristösääntely vaikuttaa koko yhteiskuntaan

Jo päätetyn kansainvälisen ympäristösääntelyn kustannusvaikutus Suomen meritse tapahtuvalle ulkomaankaupalle vuosina on arviolta noin 0,1–0,2 % yritysten...

Merenkulun ympäristösääntelyn suuntaviivoja

Laivaliikenteen ilmapäästöjen ympäristösääntely on kiristynyt viime vuosina ja tulee kiristymään huomattavasti.

— 10 Merkintöjä per sivu
Näytetään 10 tulosta.