Blogi: Tieto käyttöön!

Hallitusohjelman tavoitteet ja strateginen tutkimus

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa todetaan suomalaisten jakavan pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin periaatteet. Useat hallitusohjelman teemat...

Kestävän kehityksen innovaatiot ovat sauma suomalaisten yritysten menestykseen!

Suomalaiset yritykset ovat alkaneet huomioida ja tunnistaa kestävän kehityksen mahdollisuuksia innovaatiotoiminnassaan: lähes 90% kaikista tämän...

Miten työssäkäynti kytkee Suomen alueita? – Verkostomaiset yhteydet näkyväksi paikkatiedolla

Tutustu verkkokarttaan työvoiman pendelöinnin sekä monipaikkaisuuden alueellisesta laajuudesta ja maantieteellisestä rakenteesta.

Kunnat profiloituvat kestävyyteen

Kestävä kehitys on kuntien johtamisen ytimessä vaikkei sitä siksi kutsuttaisi.

Sääntely – taakka vai kannuste innovaatiotoiminnalle?

Sääntely voi vaikuttaa innovaatioiden kehittämiseen ja leviämiseen monella tavalla. Kiinnostus sääntelyn hyödyntämiseen innovaatiotoiminnan kannusteena ja...

Suomi rehevöityy eikä paluuta menneisyyteen ole

Rehevöitymistä ja avoimien alueiden umpeenkasvua on pidetty lähinnä perinneympäristöjen ja kosteikkojen ongelmana. Pellonreunat, tienpientareet ja niityt...

Digitaalinen eriarvoisuus 2.0

Digitalisoituminen on ollut ihmiskunnan historian nopein ja laajin teknologinen muutos. Kymmenessä vuodessa älyruudut ovat tulleet osaksi jokaisen arkea ja...

Strateginen tutkimus valottaa yhteiskunnallisia haasteita monipuolisesti

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelma ”Osallistava ja osaava Suomi” korostaa asioiden selvittämistä päätöksenteon tueksi. Sanahaku paljastaa, että...

Tiedeneuvonnan tulevaisuus puntarissa

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmaan on kirjattu näkyvästi lupaus tietopohjaisesta politiikasta ja yhteistyön tiivistämisestä tiedeyhteisön kanssa....

Luonnosta ratkaisuja kaupunkisuunnittelun haasteisiin

Monimuotoinen kaupunkiluonto pystyy auttamaan erilaisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisussa. Se auttaa esimerkiksi hillitsemään ilmastonmuutosta ja...