Blogi: Tieto käyttöön!

Sääntely – taakka vai kannuste innovaatiotoiminnalle?

Sääntely voi vaikuttaa innovaatioiden kehittämiseen ja leviämiseen monella tavalla. Kiinnostus sääntelyn hyödyntämiseen innovaatiotoiminnan kannusteena ja...

Suomi rehevöityy eikä paluuta menneisyyteen ole

Rehevöitymistä ja avoimien alueiden umpeenkasvua on pidetty lähinnä perinneympäristöjen ja kosteikkojen ongelmana. Pellonreunat, tienpientareet ja niityt...

Digitaalinen eriarvoisuus 2.0

Digitalisoituminen on ollut ihmiskunnan historian nopein ja laajin teknologinen muutos. Kymmenessä vuodessa älyruudut ovat tulleet osaksi jokaisen arkea ja...

Strateginen tutkimus valottaa yhteiskunnallisia haasteita monipuolisesti

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelma ”Osallistava ja osaava Suomi” korostaa asioiden selvittämistä päätöksenteon tueksi. Sanahaku paljastaa, että...

Tiedeneuvonnan tulevaisuus puntarissa

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmaan on kirjattu näkyvästi lupaus tietopohjaisesta politiikasta ja yhteistyön tiivistämisestä tiedeyhteisön kanssa....

Luonnosta ratkaisuja kaupunkisuunnittelun haasteisiin

Monimuotoinen kaupunkiluonto pystyy auttamaan erilaisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisussa. Se auttaa esimerkiksi hillitsemään ilmastonmuutosta ja...

Matkailun kestävä kehittäminen kulttuuriympäristöissä tarvitsee monitieteisiä mittareita

Miten matkailun kasvu vaikuttaa kulttuuriympäristöihin Suomessa? Voiko matkailun kasvua mitata ja samalla huolehtia matkailun kestävyydestä?

Energia-alan muuttuessa myös huoltovarmuuden turvaamisen toimenpiteet voivat muuttua

Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentyminen ja Suomen energiantuotannon siirtyminen yhä voimakkaammin hyödyntämään uusiutuvia energialähteitä luo...

Puun ja kuoren välissä – kemikaalit kiertotaloudessa

Kuluttajatuotteet, elektroniikka ja rakennukset pitävät sisällään erilaisia kemikaaleja, jotka ovat välttämättömiä haluttujen ominaisuuksien saavuttamiseksi....

Sotea tai ei – toimintamallien yhdenvertaisuudelle on tarvetta

Sipilän hallituksen kärkihanke sosiaali- ja terveysuudistus ei edennyt maaliin ja johti lopulta hallituksen eroon. Samalla syntyi epävarmuutta siitä,...