Blogi: Tieto käyttöön!

Sivut, joissa tagi tutkimustoiminta .

Tieto koronakriisin sukupuolivaikutuksista – avain tasa-arvoisempaan jälleenrakennukseen?

Koronakriisi on kansainvälisesti nähty sukupuolten tasa-arvon kriisinä. Myös Suomessa korona-aika on heikentänyt etenkin naisten työllisyyttä ja toimeentuloa...

Kiertotalouden laajentaminen tarvitsee muutakin kuin hyvää tahtoa - millaisia keinoja tarvitaan?

Suomessa on ollut monia hyviä kiertotaloutta koskevia pilottihankkeita. Parhaiden käytäntöjen laajentaminen on kuitenkin ollut tuskallisen hidasta. Miksi?...

Selvitys- ja tutkimustoiminnan laadunarviointikokeilusta kohti pysyvämpää toimintamallia

Valtioneuvoston kanslia toteutti yhdessä Tieteellisten seurain valtuuskunnan kanssa vuonna 2020 selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeiden tuottamien...

Kestävät julkiset hankinnat vauhdittavat ilmastotavoitteiden toteuttamista

Julkisen sektorin edellytetään toimivan suunnannäyttäjänä kohti hiilineutraalia Suomea vuoteen 2035 mennessä. Julkiset hankinnat tarjoavat siihen kymmenien...

Kuntien uhkatilanteiden kokonaiskuva epäselvä – tarvetta yhdenmukaistamiselle kansallisesti

KuntaTurva-selvityksessä avataan erilaisten tutkimusaineistojen valossa uhka- ja väkivaltatilannekuvaa ja turvallisuuden hallintamalleja Manner-Suomen...

Pandemia teki näkyväksi suomalaisen yhteiskunnan monipaikkaisuuden

Yhden asuinpaikan sijaan yhä useamman ihmisen arki ja vapaa-aikaa jakautuvat usean paikan ja paikkakunnan välille. Korona-aikana monipaikkainen arki on...

Kansainvälistä näkymää Suomen sosiaaliturvauudistukseen

Suomen sosiaaliturvauudistaminen ei ole yksinkertainen asia. Se vaatii monimutkaisen järjestelmän selkeyttämistä sekä arvovalintoja kuinka sosiaaliturvaa...

Julkiset ruokapalvelut hoitavat mallikkaasti poikkeusolojen kouluruokailun

Korona on haastanut perinteisen koulunkäynnin, niin myös kouluruokailun järjestämisen mallit. Suomalainen kouluruokailu ja ruuantekijät osoittivat...

Koulupäivän aterioilla kohti terveyttä - Miten toteutuu ravitsemuksellisesti riittävä kouluateria?

Kattava koululounas ja välkyt välipalat – tutkimushankkeessa selvitetään kouluruokailun nykytilannetta, välipalan toteuttamista peruskoulun koulupäivän...

Tiedepaneeli vastasi hallinnon kutsuun kriisin keskellä

COVID-19-tiedepaneeli osoitti, että tiedeyhteisö pystyy järjestäytymään nopeasti ja välittämään poliittiseen päätöksentekoon siellä tarvittavaa tietoa – jopa...