Blogi: Tieto käyttöön!

Sivut, joissa tagi tutkimustoiminta .

Post-it-lappuja ja rohkeita avauksia – työpajassa etsittiin keinoja nostaa Suomi kestävän kehityksen kärkimaaksi

Lokakuun lopussa Säätytalolla kuhisi, kun 70 kestävän kehityksen eri sidosryhmien edustajaa kokoontui keskustelemaan Suomen kestävän kehityksen politiikan...

Maa- ja metsätalous pitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa

Ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen on osoittautumassa ennakoituakin haasteellisemmaksi. Siksi myös ilmastopolitiikan kasvihuonekaasujen päästövähennys- ja...

Tieto käyttöön – lunastetaanko lupaus?

Miten tutkijat ja ministeriöiden asiantuntijat kokevat valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) hanketyöskentelyn? Tulevatko hankkeiden...

Päättäjä, ratkaise monta ongelmaa kerralla – luonnon avulla

Ilmastopaneeli IPCC julkaisi pari viikkoa sitten odotetun raporttinsa ilmastonmuutoksesta ja sen hillinnän kiireellisyydestä: tutkijoiden mukaan maapallon...

Ikäihmisille lisää yhteisöllistä ruokailua ja vaihtoehtoisia ruokailumalleja

Toimintakyvyn heikkenemisen ensimmäinen signaali on kotiaterian tilaaminen. Tämä huomio tuli selkeästi esiin Ammattikeittiöosaajat ry:n tekemässä...

Tehokkaampaa ilmastoriskien hallintaa sääilmiöiden vaikutusaineistoilla

Sääilmiöiden, kuten kuivuuden, myrskyjen ja rankkasateiden sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamien vaikutusten ja vahinkojen arvioinnissa ei hyödynnetä...

Mikä todella estää nuorten rikoksia?

Autot ovat roihunneet Ruotsissa Göteborgin lähiöissä. Jo ennen tietoa tapahtumien taustoista Suomessa alkoi keskustelu siitä, miten estää tuhopolttojen...

Sähkön jakeluverkon luvituksen sujuvoittaminen -hanke tuo yhteen eri viranomaiset ja muut sidosryhmät

Toimitusvarma sähkönjakeluverkko tarkoittaa käytännössä sitä, että sähkö kulkee luotettavasti tuottajalta kuluttajalle, ilman katkoksia. Pitkien...

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit hallintaan tehokkaalla toimintamallilla

Suurin osa Suomen sää- ja ilmastoriskeistä on hallittavissa asianmukaisella suunnittelulla ja sopeutumisella, mutta toiminta edellyttää johdonmukaisia ja...

Yhteiskehittelyllä potkua vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaan

Parhaillaan on auki verkkoalusta, jolla avoimen yhteiskehittelyn hengessä on muotoiltavana 11 ensi vuoden valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelmalle...