Hiilineutraalius, luonnon monimuotoisuus sekä asuntopolitiikka

Hiilineutraali Suomi 2035: uudet keinot ilmastolakia vahvistamassa

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Uudet ilmastosääntelyn keinot ja ilmastolain vahvistaminen (UUSILMA)
Käynnissä
Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto, Tyrsky-Konsultointi Oy, Ekroos & Kiviniemi Oy

Hiilitullijärjestelmän vaikutukset Suomen talouteen

Vastuuministeriö ulkoasiainministeriö
Hiilitullijärjestelmän vaikutukset Suomen talouteen
Käynnissä
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto

Ikääntyneiden asumisen ennakointi kuntatasolla ja tarpeisiin varautuminen

Vastuuministeriö ympäristöministeriö

Ilmastopolitiikan tulonjakovaikutukset

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia
Ilmastopolitiikan tulonjakovaikutukset
Käynnissä
Pellervon taloustutkimus PTT, Merit Economics, Åland Statisk- och Utredningsbyrå ÅSUB

Sisäilmaongelmista kärsivien auttaminen ja tukeminen

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Sisäilmaongelmista kärsivien auttaminen ja tukeminen
Käynnissä
Hengitysliitto ry, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Asumisterveysliitto ry, Asianajotoimisto Alfa Oy, Työterveyslaitos

Suomen rannikkovesien toipumisskenaariot muuttuvassa ilmastossa

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Rannikkovesien toipuminen muuttuvassa ilmastossa
Käynnissä
Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos

Tuulivoimarakentamisen edistäminen – Esteet ja keinot

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Tuulivoimarakentamisen edistäminen – keinoja sujuvaan hankekehitykseen ja eri tavoitteiden yhteensovitukseen
Käynnissä
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, VTT, HPP Asianajotoimisto Oy, Ilmatieteen laitos, KPMG Oy

Kestävän talouden Suomi

Investointien tehokas lupamenettely

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Investointien tehokas lupamenettely säädetyn aikarajan puitteissa (INTELU)
Päättynyt
Suomen ympäristökeskus SYKE, Konsulttitoimisto Lawos Oy

Kotitalousvähennyksen vaikutukset työllisyyteen ja harmaaseen talouteen

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Kotitalousvähennyksen vaikutukset työllisyyteen ja harmaaseen talouteen
Käynnissä
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos

Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut (MAKO)
Käynnissä
Kuntoutussäätiö, Demos Helsinki Oy, Helsingin yliopisto, Oxford Research Oy, Siirtolaisuusinstituutti

Työpolitiikan vaikuttavuuden meta-analyysi

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Työpolitiikan vaikuttavuuden meta-analyysi
Päättynyt
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Työterveyslaitos, Pellervon taloustutkimus

Työvoiman ja osaajien maahanmuuton ja houkuttelun kansainväliset mallit

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

Ohjaustavat

Valtion ohjaus 2020-luvulla

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia
Valtion ohjaus 2020-luvulla – Säädös- ja resurssiohjauksesta systeemin luotsaamiseen (OHJAUS2020)
Käynnissä
MDI Public Oy, Frisky & Anjoy Oy, Vaasan yliopisto, Demos Helsinki

Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Korkeakoulutuksen tasa-arvon tila Suomessa ja verrokkimaissa

Vastuuministeriö opetus- ja kulttuuriministeriö

Turvallinen oikeusvaltio Suomi, sen kehittäminen ja puolustuspolitiikka

Lainsäädännön jälkiarvioinnin nykytila ja merkitys

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia
Lainsäädännön jälkiarviointi ja sen merkitys: nykytilan analyysistä kehittämisehdotuksiin
Käynnissä
Frisky & Anjoy, Helsingin yliopisto: Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Suomen ympäristökeskus

Rikosprosessien kesto lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa

Vastuuministeriö oikeusministeriö
Rikosprosessien kesto lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa
Käynnissä
Helsingin yliopisto: Valtiotieteellinen tiedekunta ja Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti

Ulosottokaaren muutostarpeet

Vastuuministeriö oikeusministeriö
Ulosottovelka, sosiaaliturva ja työn tarjonta
Käynnissä
Palkansaajien tutkimuslaitos, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos