Syksyllä 2019 käynnistettäviksi valitut hankkeet

Käynnistettävillä hankkeilla toteutetaan valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa.

Sisältöä päivitetään. Hankekuvaukset lisätään sivulle sitä mukaa kun sopimukset hanketoimijoiden kanssa allekirjoitetaan.

Hankkeet on ryhmitelty pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisille painopisteille:

Hiilineutraalius, luonnon monimuotoisuus sekä asuntopolitiikka

Hiilitullijärjestelmän vaikutukset Suomen talouteen

Vastuuministeriö ulkoasiainministeriö
Hiilitullijärjestelmän vaikutukset Suomen talouteen
Käynnissä
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto

Ikääntyneiden asumisen ennakointi kuntatasolla ja tarpeisiin varautuminen

Vastuuministeriö ympäristöministeriö

Sisäilmaongelmista kärsivien auttaminen ja tukeminen

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Sisäilmaongelmista kärsivien auttaminen ja tukeminen
Käynnissä
Hengitysliitto ry, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Asumisterveysliitto ry, Asianajotoimisto Alfa Oy, Työterveyslaitos

Kestävän talouden Suomi

Investointien tehokas lupamenettely

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Investointien tehokas lupamenettely säädetyn aikarajan puitteissa (INTELU)
Käynnissä
Suomen ympäristökeskus SYKE, Konsulttitoimisto Lawos Oy

Kotitalousvähennyksen vaikutukset työllisyyteen ja harmaaseen talouteen

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Kotitalousvähennyksen vaikutukset työllisyyteen ja harmaaseen talouteen
Käynnissä
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos

Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut (MAKO)
Käynnissä
Kuntoutussäätiö, Demos Helsinki Oy, Helsingin yliopisto, Oxford Research Oy, Siirtolaisuusinstituutti

Työpolitiikan vaikuttavuuden meta-analyysi

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Työpolitiikan vaikuttavuuden meta-analyysi
Käynnissä
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Työterveyslaitos, Pellervon taloustutkimus

Työvoiman ja osaajien maahanmuuton ja houkuttelun kansainväliset mallit

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

Turvallinen oikeusvaltio Suomi, sen kehittäminen ja puolustuspolitiikka

Lainsäädännön jälkiarvioinnin nykytila ja merkitys

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia
Lainsäädännön jälkiarviointi ja sen merkitys: nykytilan analyysistä kehittämisehdotuksiin
Käynnissä
Frisky & Anjoy, Helsingin yliopisto: Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Suomen ympäristökeskus

Rikosprosessien kesto lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa

Vastuuministeriö oikeusministeriö
Rikosprosessien kesto lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa
Käynnissä
Helsingin yliopisto: Valtiotieteellinen tiedekunta ja Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti