Tiedotteet ja uutiset

Mitä Suomi oppi Afganistanista?

VN TEAS
Uutinen 28.8.2023 | 8.30

Tutkimus: Kotitalouksien hiilijalanjäljen pienentäminen puoleen on mahdollista

VN TEAS YM valtioneuvoston kanslia
Tiedote 22.8.2023 | 9.07

Tutkijat suosittelevat uusia kuormituskattoja rannikkovesille

VN TEAS YM valtioneuvoston kanslia
Tiedote 21.6.2023 | 9.06

Selvitys zoonoosiseurannan tuloksista valmistunut

MMM VN TEAS valtioneuvoston kanslia
Tiedote 13.6.2023 | 9.05

Tutkimus: Hallituksen tasa-arvo-ohjelma voi olla vaikuttavan tasa-arvopolitiikan väline

STM VN TEAS valtioneuvoston kanslia
Tiedote 31.5.2023 | 12.29

Raportti: Uusia työkaluja liikenteen päästövähennystoimenpiteiden arviointiin

LVM VN TEAS valtioneuvoston kanslia
Tiedote 15.5.2023 | 9.23

Selvitys: Pienyritysten velkaongelmien torjunta lainsäädäntötoimilla tarpeellista

VM VN TEAS valtioneuvoston kanslia
Tiedote 5.5.2023 | 9.04

Tutkimus: Työhön ja koulutukseen osallistuminen vähentää rikollisuutta ja onnettomuuksia

SM VN TEAS valtioneuvoston kanslia
Tiedote 2.5.2023 | 13.04