Vastuuministeriö VM & vastuuvirkamies Elina Pylkkänen

Yritystukien vaikutukset globaaliin kilpailukykyyn
Päättynyt Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
Yritystukien kokonaistaloudelliset vaikutukset
Päättynyt Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, VATT, Ari Hyytinen (Hanken), Tuomas Takalo (Suomen Pankki), Niku Määttänen (Helsingin yliopisto)
Yritysten tuottavuuserot ja tuottavuuden eturintama
Päättynyt Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Labore
Yrityspalveluiden sähköisten järjestelmien käyttö ja kehittäminen
Päättynyt VTT, Lapin ELY-keskus, Lapin TE-toimisto
Yrittäjyyttä ja työllisyyttä maakuntiin (YTYÄ)
Päättynyt Demos Helsinki, MDI, Common Dialogues
Yrittäjyyspaketin vahvistaminen
Päättynyt Forefront Oy, IDEA Partners Advisory LLP
Ympäristövirtaamat vaelluskalakantojen elvyttämisessä - uudet ratkaisut ja toimintatavat
Päättynyt Suomen ympäristökeskus (SYKE), Luonnonvarakeskus, Itä-Suomen yliopisto
Ympäristörikoshyötyjen tilannekuva (YMRIHY)
Päättynyt Itä-Suomen yliopisto, Poliisiammattikorkeakoulu
Ympäristönsuojelulain toimivuus- ja vaikuttavuusarvio (YSL-ARVIO)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus SYKE, Ympäristölakiasiaintoimisto Ekroos & Kiviniemi Oy
Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhden luukun palveluiden toteuttamisvaihtoehdot
Päättynyt Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos ja Enlawin Consulting Oy
Ylivelkaantumisen ehkäisy- ja hoitomallien kehittäminen
Päättynyt Kuluttajatutkimuskeskus
Yliopiston muutos ja akateemisen työn tasa-arvot
Päättynyt Tampereen yliopisto, Turun yliopisto
Yksin osana elinkaarta (YSI)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus, Oxford Research Oy, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Väestöliitto, Helsingin yliopisto
YK:n vammaissopimus ja rakennetun ympäristön esteettömyys – Tulevaisuuden lainsäädäntö- ja ohjaustarpeet
Päättynyt Aalto-yliopisto, Oy Arkkitehtitoimisto Åkerblom Arkitektbyrå Ab, OCAD University - IDRC Inclusive Design Research Center