Vuonna 2014 käynnistettäviksi valitut hankkeet

Vuonna 2014 käynnistettäviksi valituilla hankkeilla toteutetaan valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa.

Hanketiedot esitetään selvitys- ja tutkimussuunnitelman painopisteiden ja teemojen mukaisesti jaoteltuna. Hankekuvausten lisäksi sivuilla kerrotaan hankkeiden kestosta, rahoituksesta, toteuttajista sekä yhteyshenkilöistä.

Sivistys, yhteisöllisyys ja osallisuus hyvinvoinnin perustana

Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen: kansalaisvaikuttaminen ja osallisuu

Vastuuministeriö OM & vastuuvirkamies Niklas Wilhelmsson

Kansanvallan uudet muodot Suomessa
Päättynyt Turun yliopisto

Koulutuksellisen tasa-arvon vaikutukset

Koulutuksellisen tasa-arvon vaikutukset - osaaminen, kasvu ja hyvinvointi

Yhteiskunnan polarisaation ehkäisy

Vastuuministeriö STM & vastuuvirkamies Timo A. Tanninen

Ylivelkaantumisen ehkäisy- ja hoitomallien kehittäminen
Päättynyt Kuluttajatutkimuskeskus
Yhteiskunnan syrjällä - vetäytyvien nuorten elämäntilanteet ja tukeminen (YHSY)
Päättynyt Itä-Suomen yliopisto, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, THL, Diakonia-amk

Työn, osaamisen ja yrittämisen liitto

Arktisuuden mahdollisuudet

Vastuuministeriö LVM & vastuuvirkamies Johanna Ikävalko

Adaptation actions for a Changing Arctic (AACA)
Päättynyt Lapin yliopiston arktinen keskus, Metla, SYKE, IL
Merenkulun ja matkailun riskien ja mahdollisuuksien identifiointi arktisella alueella (MERMAID)
Päättynyt IL, MTI, HY Aleksanteri-instituutti, Turun yliopisto MKK

Niukkuuden ja vihreän kasvun mahdollisuudet

Vastuuministeriö YM & vastuuvirkamies Merja Saarnilehto

Vihreän kasvun ja resurssi- ja materiaalitehokkuuden avainindikaattorit (VireAvain)
Päättynyt SYKE, LUKE, Ramboll Finland Oy, Oulun yliopisto, Motiva, Tilastokeskus
Niukat resurssit viisaasti käyttöön - sääntelystä biotalouden edistäjä
Päättynyt Linnunmaa Oy, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Suomen ympäristökeskus ja Metsäntutkimuslaitos

Teollinen internet ja automatisaatio

Vastuuministeriö TEM & vastuuvirkamies Tapio Virkkunen

Suomalainen teollinen internet: haasteesta mahdollisuudeksi
Päättynyt Aalto yliopisto, ETLA ja VTT

Työpoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuus ja vaihtoehdot

Vastuuministeriö TEM & vastuuvirkamies Kimmo Ruth

Tutkimus työpoliittisten toimenpiteiden toimivuudesta, tuloksista ja tulevaisuudesta
Päättynyt Kuntoutussäätiö, Aalto-yliopisto, Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus, Arnkil Dialogues, Spangar Negotiations

Kestävä julkinen talous

Julkisen talouden kestävyys ja rakenne

Vastuuministeriö VM & vastuuvirkamies Tuulia Hakola-Uusitalo

Julkisen talouden vakaus ja finanssipolitiikka

Vastuuministeriö VM & vastuuvirkamies Tuomo Mäki

Maankäytön ja asumisen kehittäminen

Vastuuministeriö YM & vastuuvirkamies Juha-Pekka Maijala

Maankäyttö, asuminen ja kestävä julkinen talous (JULMA)
Päättynyt Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto, MAL-verkosto, Uudenmaan liitto

Talouspolitiikan arvioinnin tueksi hankittava selvitys- ja arviointitoimint

Vastuuministeriö VM & vastuuvirkamies Tuomo Mäki

Turvallinen yhteiskunta

Turvallinen yhteiskunta menestyksen ja hyvinvoinnin mahdollistajana

Vastuuministeriö SM & vastuuvirkamies Harri Martikainen

Turvallisesti arjessa, yksilöiden turvallinen arki

Vastuuministeriö SM & vastuuvirkamies Harri Martikainen

Maahanmuutto, turvallisuus ja ennakointi
Päättynyt Poliisiammattikorkeakoulu, THL, TK

Uudet teknologiat mahdollisuutena ja uhkana

Vastuuministeriö SM & vastuuvirkamies Harri Martikainen

Hallinto mahdollistajana

EU-aloitteiden vaikutusten arviointien tehostaminen

Vastuuministeriö VNK & vastuuvirkamies Toivo Hurme

EU-aloitteiden vaikutusten arvioinnin tehostaminen
Päättynyt Frisky & Anjoy Oy, Helsingin yliopisto

EU:n uusien 2030 ilmasto- ja energiatavoitteiden vaikutukset Suomelle

Vastuuministeriö TEM & vastuuvirkamies Heli Saijets

Ohjauksen uudet työkalut ja kokeilukulttuurin tuki

Vastuuministeriö VNK & vastuuvirkamies Sirpa Kekkonen

Design for Government: ohjauksen uudet työkalut ja kokeilukulttuuri
Päättynyt Demos Helsinki, Tutkimuspaja Avanto Helsinki, Aalto yliopiston muotoilun laitos ja Design for Government -kurssi

Tieto yhteiskunnan kilpailuetuna

Vastuuministeriö MMM & vastuuvirkamies Elina Nikkola

Paikkatiedot palveluväylässä
Päättynyt Paikkatietokeskus, GTK, IL, MML, MTT, Metla, SYKE