Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Ulkomaisten investointien vaikutus kriittiseen aineettomaan omaisuuteen
Käynnissä Etlatieto Oy, Hanken Svenska Handelshögskolan / IPR University Center
Merenpohjan mineraalien hyödyntämisen lainsäädäntö ja kehittäminen
Käynnissä Ramboll Finland Oy, Geologian tutkimuskeskus GTK, Erkki Hollo, Ympäristölakiasiaintoimisto Ekroos & Kiviniemi Oy
Rannikkovesien ravinteiden kuormituskatot ja kuormituksen vähentämisen taakanjako
Käynnissä Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Ilmatieteen laitos, Tyrsky-Konsultointi
Elinkaaripäästöihin pohjautuva kulutusverotus (EKUVE)
Käynnissä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Suomen ympäristökeskus SYKE
Suomen Afganistan-operaatioiden vaikuttavuus ja systeemisen arviointimallin kehittäminen
Käynnissä Comprendum Oy, Laurea AMK, Security Analysis Oy, Vaikuttava yritys Oy, eWeLConsulting, Perspectum, Ilona Kuusi, Inclus Oy, Kriisinhallintakeskus (CMC Finland) ja Maanpuolustuskorkeakoulu
Suomen zoonoositilanne ja riskit yhteisen terveyden näkökulmasta
Käynnissä Ruokavirasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Päättyneet hankkeet

Yliopiston muutos ja akateemisen työn tasa-arvot
Päättynyt Tampereen yliopisto, Turun yliopisto
Seri-tukikeskusten asiakkaiden tausta, tukipalveluiden käyttö ja rikosprosessin eteneminen
Päättynyt HUS Naistentaudit ja synnytykset/ Seri-tukikeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin poliisilaitos, Åbo Akademi, Turun yliopistollinen sairaala, Tampereen yliopistollinen sairaala, Kuopion yliopistollinen sairaala, Oulun yliopistollinen sairaala
Rakennusten kosteusvauriot ja ylilämpeneminen muuttuvassa ilmastossa (RAIL)
Päättynyt Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Kokonaisarviointi kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumispolitiikan toimeenpanosta (KOKOSOPU)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin yliopisto, Tyrsky-Konsultointi Oy
Julkisten palveluiden kestävä digitalisaatio: ilmasto- ja ympäristövaikutukset
Päättynyt KPMG Oy, Suomen ympäristökeskus, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto
Talousmetsien luonnonhoidon tehostamisen vaihtoehdot (LUONTEVA)
Päättynyt Luonnonvarakeskus, Suomen metsäkeskus