Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Työvoima- ja koulutustarpeen ennakointi strategisen yhteiskuntapolitiikan välineenä
Käynnissä Työn ja talouden tutkimus LABORE, Demos Helsinki
Vesienhoidon toimenpiteiden vaikutus säätövoimaan (VHS-Säätövoima)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus SYKE, Aalto yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus LUKE
Datatalouden vaikuttavuus
Käynnissä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Tieke, Demos Helsinki
Muovin kierrätyksen avainkysymykset (MUOVIAVAIN)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus, Griffin Refineries Oy
Kansa osaa, sopeutuu ja muuntaa! Paikallinen kansalaistoiminta yhteiskunnan resilienssin lisääjänä
Käynnissä Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto, Demos Helsinki
Selvitys tavaroiden korjaamisen edistämisestä, potentiaalista ja saavutettavista eduista (REPAIRED)
Käynnissä Tyrsky-Konsultointi Oy, Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto
Vapaaehtoisten ilmastotoimien kehittyvä kansainvälinen viitekehys
Käynnissä Gaia Consulting Oy, Pellervon taloustutkimus PTT, Perspectives Climate Group GmbH, Laininen Law

Päättyneet hankkeet

Teknologioiden kiertotalous osana Suomen kokonaisturvallisuuden kehittämistä ja hallintaa
Päättynyt Ramboll Finland Oy, Demos Helsinki, Ulkopoliittinen instituutti
Ekosysteemipalveluiden arvonlisän kasvattaminen biotaloudessa (EKOARVO)
Päättynyt Tapio Oy, Pellervon taloustutkimus PTT, Teknologian tutkimuskeskus VTT
Toisen asteen koulutuksen suorittamistapojen vaikutukset
Päättynyt Työn ja talouden tutkimus LABORE, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Säädöskielen ymmärtäminen
Päättynyt Kotimaisten kielten keskus, Varsovan yliopisto, Helsingin yliopisto, Maria Fremer, Riitta Suominen
Lasten ja perheiden sosiaalipalveluiden varhaisen tuen tilannekuva (LAPSO)
Päättynyt MDI Public Oy, Owal Group Oy, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla), Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Konsultti ja Kirjuri Oy
Latausinfratukien vaikutus ajoneuvokantaan ja päästöihin (LATAAVA)
Päättynyt Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Suomen ympäristökeskus SYKE