Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Teknologioiden kiertotalous osana Suomen kokonaisturvallisuuden kehittämistä ja hallintaa
Käynnissä Ramboll Finland Oy, Demos Helsinki, Ulkopoliittinen instituutti
Latausinfratukien vaikutus ajoneuvokantaan ja päästöihin (LATAAVA)
Käynnissä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Suomen ympäristökeskus SYKE
Perusskenaariot energia- ja ilmastotoimien kokonaisuudelle kohti päästöttömyyttä (PEIKKO)
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT, Luonnonvarakeskus LUKE, Suomen ympäristökeskus SYKE
Työvoima- ja koulutustarpeen ennakointi strategisen yhteiskuntapolitiikan välineenä
Käynnissä Työn ja talouden tutkimus LABORE, Demos Helsinki
Vesienhoidon toimenpiteiden vaikutus säätövoimaan (VHS-Säätövoima)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus SYKE, Aalto yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus LUKE
Datatalouden vaikuttavuus
Käynnissä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Tieke, Demos Helsinki
Median keskittyminen ja mediasisältöjen moninaisuus Suomessa
Käynnissä Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vennalammi-tuotannot Oy
Julkisen hallinnon systeeminen ohjaus – strategia 2.0?
Käynnissä Frisky & Anjoy Oy, Petri Virtanen, Harri Jalonen, Headai Oy

Päättyneet hankkeet

Kuntien ja hyvinvointialueiden toiminta ikääntyneiden asumisessa ja asumispalveluissa (IKÄHYVIS)
Päättynyt FCG Finnish Consulting Group, MDI, Tahituuri Oy, Kuntaliitto
Yhteiskunnallisten yritysten sosiaaliset innovaatiot
Päättynyt Demos Helsinki, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kuntoutussäätiö, Silta-Valmennusyhdistys, Petteri Lillberg
Monipaikkaisuuden vaikutukset kuntien taloudelle
Päättynyt Itä-Suomen yliopisto, Pellervon taloustutkimus
Vauhtia yritysten perustamisaktiivisuuteen ja kasvuun!
Päättynyt Turun yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Suomen missiolähtöisen innovaatiopolitiikan kulmakivet (FIMO)
Päättynyt Demos Helsinki, 4FRONT, BIOS-tutkimusyksikkö, University College London – Institute for Innovation and Public Purpose
Vihreän siirtymän koulutus- ja osaamistarpeet (VISIOS)
Päättynyt Demos Helsinki, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Jyväskylän yliopisto, Suomen ympäristökeskus SYKE