Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Merenpohjan mineraalien hyödyntämisen lainsäädäntö ja kehittäminen
Käynnissä Ramboll Finland Oy, Geologian tutkimuskeskus GTK, Erkki Hollo, Ympäristölakiasiaintoimisto Ekroos & Kiviniemi Oy
Rannikkovesien ravinteiden kuormituskatot ja kuormituksen vähentämisen taakanjako
Käynnissä Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Ilmatieteen laitos, Tyrsky-Konsultointi
Elinkaaripäästöihin pohjautuva kulutusverotus (EKUVE)
Käynnissä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Suomen ympäristökeskus SYKE
Suomen Afganistan-operaatioiden vaikuttavuus ja systeemisen arviointimallin kehittäminen
Käynnissä Comprendum Oy, Laurea AMK, Security Analysis Oy, Vaikuttava yritys Oy, eWeLConsulting, Perspectum, Ilona Kuusi, Inclus Oy, Kriisinhallintakeskus (CMC Finland) ja Maanpuolustuskorkeakoulu
Suomen zoonoositilanne ja riskit yhteisen terveyden näkökulmasta
Käynnissä Ruokavirasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Päättyneet hankkeet

Pohjois-Eurooppa Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikassa
Päättynyt Ulkopoliittinen instituutti, Helsingin yliopisto/Aleksanteri-instituutti, Maanpuolustuskorkeakoulu, Pietarin valtionyliopisto (alihankkija)
Koulutusmarkkinat Suomessa (KARMA)
Päättynyt MDI Public Oy, TK-Eval avoin yhtiö, FCG Finnish Consulting Group Oy
Koronakriisin taloudellisten vaikutusten kohdentuminen
Päättynyt Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Labore
Alue- ja yhdyskuntarakenteen perusura, tilannekuva ja skenaariot (PERUS-SKENE)
Päättynyt Aalto-yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä / MAL-verkosto
Kokonaisarviointi kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumispolitiikan toimeenpanosta (KOKOSOPU)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin yliopisto, Tyrsky-Konsultointi Oy
Terveydenhuollon palveluvalikoiman priorisointi (TERPPA)
Päättynyt Helsingin yliopisto, NHG Finland Oy, Etuma Oy
Lähisuhdeväkivallasta aiheutuvat kustannukset Suomessa
Päättynyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Jyväskylän yliopisto
Kestävien ja innovatiivisten hankintojen riskien jakaminen (KIRI)
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT, Suomen ympäristökeskus SYKE, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Ranunculus Oy