Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointi – MIVA käyttöön
Käynnissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, MIELI Suomen mielenterveys ry, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Mielenterveyden keskusliitto ry
Yritysten tuottavuuserot ja tuottavuuden eturintama
Käynnissä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Labore
Koulurakennusten kunto ja sisäilmasto (KouluKunto-hanke)
Käynnissä Aalto-yliopisto, Rakennustietosäätiö RTS, Tampereen yliopisto, Kuntaliitto
Siviilivalmius yhdessä: globaaleista uhkista ja mahdollisuuksista yhteiseen valmiuteen
Käynnissä Vaasan yliopisto, Laurea ammattikorkeakoulu, Poliisiammattikorkeakoulu, Suomen Kuntaliitto, Vantage Consulting, Pelastusopisto
Liikennehankkeiden maankäyttövaikutusten jälkiarviointi
Käynnissä Ramboll Finland, Suomen ympäristökeskus SYKE

Päättyneet hankkeet

Seuraamuskäytäntö rattijuopumuksissa ja ajokielloissa
Päättynyt Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti
Kehittävä arviointi Suomen kestävän kehityksen politiikasta ja muutospoluista (POLKU 2030)
Päättynyt Demos Helsinki, Helsingin yliopiston kestävystieteen instituutti HELSUS, Suomen ympäristökeskus SYKE
Tuulivoimaloiden ääni, sen fysiologiset vaikutukset, häiritsevyys ja yhteys sairauksiin
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Helsingin yliopisto, Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Työvoiman ammatillisen liikkuvuuden osatekijät ja ohjauskeinot
Päättynyt Tampereen yliopisto, Pellervon taloustutkimus
Toimeentulon riskit ja yrittäjäriski työn murroksessa
Päättynyt Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Oxford Research
Pitkän aikavälin kokonaispäästökehitys (PITKO)
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT, Suomen ympäristökeskus SYKE, Merit Economics
Jatkuvan oppimisen rakenteet – kansainvälinen vertailu
Päättynyt Owal Group Oy, 4Front Oy