Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Kotisairaalatoiminnan nykytila, vaikuttavuus ja mittaaminen
Käynnissä Oulun yliopisto, NHG Finland Oy
Ekosysteemipalveluiden arvonlisän kasvattaminen biotaloudessa (EKOARVO)
Käynnissä Tapio Oy, Pellervon taloustutkimus PTT, Teknologian tutkimuskeskus VTT
Teknologioiden kiertotalous osana Suomen kokonaisturvallisuuden kehittämistä ja hallintaa
Käynnissä Ramboll Finland Oy, Demos Helsinki, Ulkopoliittinen instituutti
Latausinfratukien vaikutus ajoneuvokantaan ja päästöihin (LATAAVA)
Käynnissä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Suomen ympäristökeskus SYKE
Perusskenaariot energia- ja ilmastotoimien kokonaisuudelle kohti päästöttömyyttä (PEIKKO)
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT, Luonnonvarakeskus LUKE, Suomen ympäristökeskus SYKE
Työvoima- ja koulutustarpeen ennakointi strategisen yhteiskuntapolitiikan välineenä
Käynnissä Työn ja talouden tutkimus LABORE, Demos Helsinki
Vesienhoidon toimenpiteiden vaikutus säätövoimaan (VHS-Säätövoima)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus SYKE, Aalto yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus LUKE
Datatalouden vaikuttavuus
Käynnissä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Tieke, Demos Helsinki
Median keskittyminen ja mediasisältöjen moninaisuus Suomessa
Käynnissä Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vennalammi-tuotannot Oy

Päättyneet hankkeet

Liikennehankkeiden maankäyttövaikutusten jälkiarviointi
Päättynyt Ramboll Finland, Suomen ympäristökeskus SYKE
Englanti Suomen kansalliskielten rinnalla
Päättynyt Itä-Suomen yliopisto
Tuottavuutta edistävät politiikkatoimet ja yrityssektorin dynamiikka
Päättynyt Työn ja talouden tutkimus Labore, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Koulurakennusten kunto ja sisäilmasto (KouluKunto-hanke)
Päättynyt Aalto-yliopisto, Rakennustietosäätiö RTS, Tampereen yliopisto, Kuntaliitto
EU-urien edistämistoimet (EURIETO)
Päättynyt KPMG Oy, 4FRONT Oy, Turun yliopisto
Digitaalisten palvelujen vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa
Päättynyt NHG Finland, Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto
Ulkomaisten investointien vaikutus kriittiseen aineettomaan omaisuuteen
Päättynyt Etlatieto Oy, Hanken Svenska Handelshögskolan / IPR University Center