Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Selvitys yleisen edunvalvonnan palveluista (EDUPA)
Käynnissä Owal Group Oy, Itä-Suomen yliopisto
Terveydensuojelu nyt ja tulevaisuudessa
Käynnissä Kuntaliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Finnish Consulting Group (FCG), Itä-Suomen yliopisto
Julkisoikeudelliset ympäristövastuut konkurssitilanteissa - sääntelymallien vertailu (JUVAKOVE)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto, Ramboll Finland Oy
Biotalouden arvonlisän kasvattaminen kestävästi Suomessa (BAKKES)
Käynnissä Pellervon taloustutkimus, Luonnonvarakeskus Luke
Liikenteen uusien teknologioiden ja palveluiden vaikutusmekanismit
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT, Suomen ympäristökeskus SYKE
Vihreä Tarjoama Liikkeessä (VITALI)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus SYKE, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Kotisairaalatoiminnan nykytila, vaikuttavuus ja mittaaminen
Käynnissä Oulun yliopisto, NHG Finland Oy
Teknologioiden kiertotalous osana Suomen kokonaisturvallisuuden kehittämistä ja hallintaa
Käynnissä Ramboll Finland Oy, Demos Helsinki, Ulkopoliittinen instituutti

Päättyneet hankkeet

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö- ja koulutustarpeen ennakointi (SOTEHEN)
Päättynyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Työn ja talouden tutkimus LABORE
Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynnin vaikutukset
Päättynyt VATT, LABORE, Jyväskylän yliopisto
Julkisen hallinnon systeeminen ohjaus – strategia 2.0?
Päättynyt Frisky & Anjoy Oy, Petri Virtanen, Harri Jalonen, Headai Oy
Siviilivalmius yhdessä: globaaleista uhkista ja mahdollisuuksista yhteiseen valmiuteen
Päättynyt Vaasan yliopisto, Laurea ammattikorkeakoulu, Poliisiammattikorkeakoulu, Suomen Kuntaliitto, Vantage Consulting, Pelastusopisto
Merituulivoiman edistäminen
Päättynyt AFRY Management Consulting Oy
Työllisyyden kuntakokeilujen työllisyys-, kustannus- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Päättynyt Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Tampereen yliopisto, Arnkil Dialogues, Spangar Negotiations
Naton ydinasepelote ja sen vaikutukset Suomelle
Päättynyt Ulkopoliittinen instituutti, Tampereen yliopisto