Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Julkisen talouden kehysjärjestelmän toiminta ja kehittämistarpeet
Käynnissä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Englanti Suomen kansalliskielten rinnalla
Käynnissä Itä-Suomen yliopisto
Tuottavuutta edistävät politiikkatoimet ja yrityssektorin dynamiikka
Käynnissä Työn ja talouden tutkimus Labore, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynnin vaikutukset
Käynnissä VATT, LABORE, Jyväskylän yliopisto
ECONCHANGE
Käynnissä Demos Helsinki, OECD, BIOS-tutkimusyksikkö
Lasten ja perheiden sosiaalipalveluiden varhaisen tuen tilannekuva (LAPSO)
Käynnissä MDI Public Oy, Owal Group Oy, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla), Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Konsultti ja Kirjuri Oy
EU-urien edistämistoimet (EURIETO)
Käynnissä KPMG Oy, 4FRONT Oy, Turun yliopisto
Ulkomaisten investointien vaikutus kriittiseen aineettomaan omaisuuteen
Käynnissä Etlatieto Oy, Hanken Svenska Handelshögskolan / IPR University Center

Päättyneet hankkeet

Mitä on älykäs sopeutuminen Suomessa? (ÄLY)
Päättynyt Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus SPATIA, Norrum Oy
Julkisen sektorin tietojen maksullisuuden ja maksuttomuuden vaikutukset (JULKIHINTA)
Päättynyt Itä-Suomen yliopisto, Cardiffin yliopisto, CIM Communication & Information Management Simanainen & Co Ay
Eri poluilla työllisyyteen: Suomen sosiaaliturvajärjestelmän erityispiirteet ja ongelmakohdat kansainvälisessä vertailussa
Päättynyt Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, The Swedish Institute for Social Research
Ankkuritoiminnan vaikuttavuus
Päättynyt Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti KRIMO, Mixed Methods Productions MMP
Sosiaaliturvan indikaattorit hyvinvointitaloudessa – ohjausmalli päätöksentekoon ja seurantaan
Päättynyt Demos Helsinki Oy, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, SOSTE Suomen Sosiaali ja terveys ry
Verkkoviha: Vihapuheen tuottajien ja levittäjien motiivit, verkostot ja toimintamuodot
Päättynyt Jyväskylän yliopisto, Poliisiammattikorkeakoulu
Koronakriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon
Päättynyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tampereen yliopisto, Tilastokeskus, Kela
Oikeusvaltio, Suomi ja Euroopan unioni
Päättynyt Helsingin yliopisto