Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Työuupumukseen liittyvät käytännöt ja niiden vaikutukset eri maissa
Käynnissä Työterveyslaitos, Tampereen yliopisto
Julkisen talouden kehysjärjestelmän toiminta ja kehittämistarpeet
Käynnissä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Englanti Suomen kansalliskielten rinnalla
Käynnissä Itä-Suomen yliopisto
Tuottavuutta edistävät politiikkatoimet ja yrityssektorin dynamiikka
Käynnissä Työn ja talouden tutkimus Labore, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynnin vaikutukset
Käynnissä VATT, LABORE, Jyväskylän yliopisto
ECONCHANGE
Käynnissä Demos Helsinki, OECD, BIOS-tutkimusyksikkö
Lasten ja perheiden sosiaalipalveluiden varhaisen tuen tilannekuva (LAPSO)
Käynnissä MDI Public Oy, Owal Group Oy, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla), Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Konsultti ja Kirjuri Oy
EU-urien edistämistoimet (EURIETO)
Käynnissä KPMG Oy, 4FRONT Oy, Turun yliopisto

Päättyneet hankkeet

Eri poluilla työllisyyteen: Suomen sosiaaliturvajärjestelmän erityispiirteet ja ongelmakohdat kansainvälisessä vertailussa
Päättynyt Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, The Swedish Institute for Social Research
Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö: tutkittua tietoa yhteistyön ja käytäntöjen kehittämiseen
Päättynyt Nuorisotutkimusseura, A-klinikkasäätiö, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Suomen Punainen Risti
Työkoneiden kustannustehokkaat päästövähennyskeinot (TYKO2)
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT
Lääkärihelikopteritoiminnan vaikuttavuus ja menetelmät sen kustannustehokkuuden optimoimiseksi
Päättynyt HUS, Helsingin yliopisto, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu
Koulutusmarkkinat Suomessa (KARMA)
Päättynyt MDI Public Oy, TK-Eval avoin yhtiö, FCG Finnish Consulting Group Oy
Pohjois-Eurooppa Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikassa
Päättynyt Ulkopoliittinen instituutti, Helsingin yliopisto/Aleksanteri-instituutti, Maanpuolustuskorkeakoulu, Pietarin valtionyliopisto (alihankkija)
Koronakriisin taloudellisten vaikutusten kohdentuminen
Päättynyt Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Labore
Alue- ja yhdyskuntarakenteen perusura, tilannekuva ja skenaariot (PERUS-SKENE)
Päättynyt Aalto-yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä / MAL-verkosto
Terveydenhuollon palveluvalikoiman priorisointi (TERPPA)
Päättynyt Helsingin yliopisto, NHG Finland Oy, Etuma Oy