Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Selvitys yleisen edunvalvonnan palveluista (EDUPA)
Käynnissä Owal Group Oy, Itä-Suomen yliopisto
Terveydensuojelu nyt ja tulevaisuudessa
Käynnissä Kuntaliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Finnish Consulting Group (FCG), Itä-Suomen yliopisto
Julkisoikeudelliset ympäristövastuut konkurssitilanteissa - sääntelymallien vertailu (JUVAKOVE)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto, Ramboll Finland Oy
Biotalouden arvonlisän kasvattaminen kestävästi Suomessa (BAKKES)
Käynnissä Pellervon taloustutkimus, Luonnonvarakeskus Luke
Säädöskielen ymmärtäminen
Käynnissä Kotimaisten kielten keskus, Varsovan yliopisto, Helsingin yliopisto, Maria Fremer, Riitta Suominen
Merituulivoiman edistäminen
Käynnissä AFRY Management Consulting Oy
Liikenteen uusien teknologioiden ja palveluiden vaikutusmekanismit
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT, Suomen ympäristökeskus SYKE
Vihreä Tarjoama Liikkeessä (VITALI)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus SYKE, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Päättyneet hankkeet

Suomen Afganistan-operaatioiden vaikuttavuus ja systeemisen arviointimallin kehittäminen
Päättynyt Comprendum Oy, Laurea AMK, Security Analysis Oy, Vaikuttava yritys Oy, eWeLConsulting, Perspectum, Ilona Kuusi, Inclus Oy, Kriisinhallintakeskus (CMC Finland) ja Maanpuolustuskorkeakoulu
SOME PELASTAA – Sosiaalinen media kriisi- ja onnettomuustilanteiden johtamisessa (SOPU)
Päättynyt Vaasan yliopisto, Pelastusopisto, Poliisiammattikorkeakoulu
Ekologisesti kestävän sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteet ja ohjausmekanismit (EKO-SOTE)
Päättynyt Tampereen yliopisto, Suomen ympäristökeskus SYKE, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Demos Helsinki
Kestävän kulutuksen ohjauskeinot (KULO)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus SYKE, Helsingin yliopisto, Luonnonvarakeskus LUKE
Rannikkovesien ravinteiden kuormituskatot ja kuormituksen vähentämisen taakanjako
Päättynyt Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Ilmatieteen laitos, Tyrsky-Konsultointi
Suomen zoonoositilanne ja riskit yhteisen terveyden näkökulmasta
Päättynyt Ruokavirasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL