Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Merenpohjan mineraalien hyödyntämisen lainsäädäntö ja kehittäminen
Käynnissä Ramboll Finland Oy, Geologian tutkimuskeskus GTK, Erkki Hollo, Ympäristölakiasiaintoimisto Ekroos & Kiviniemi Oy
Rannikkovesien ravinteiden kuormituskatot ja kuormituksen vähentämisen taakanjako
Käynnissä Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Ilmatieteen laitos, Tyrsky-Konsultointi
Elinkaaripäästöihin pohjautuva kulutusverotus (EKUVE)
Käynnissä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Suomen ympäristökeskus SYKE
Suomen Afganistan-operaatioiden vaikuttavuus ja systeemisen arviointimallin kehittäminen
Käynnissä Comprendum Oy, Laurea AMK, Security Analysis Oy, Vaikuttava yritys Oy, eWeLConsulting, Perspectum, Ilona Kuusi, Inclus Oy, Kriisinhallintakeskus (CMC Finland) ja Maanpuolustuskorkeakoulu
Suomen zoonoositilanne ja riskit yhteisen terveyden näkökulmasta
Käynnissä Ruokavirasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Kuntien ja hyvinvointialueiden toiminta ikääntyneiden asumisessa ja asumispalveluissa (IKÄHYVIS)
Käynnissä FCG Finnish Consulting Group, MDI, Tahituuri Oy, Kuntaliitto
Kestävän kulutuksen ohjauskeinot (KULO)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus SYKE, Helsingin yliopisto, Luonnonvarakeskus LUKE

Päättyneet hankkeet

Lähiympäristö 2.0
Päättynyt VTT, Suomen Pelastusalan Keskusliitto SPEK, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto
Ruokaympäristön osatekijät, ohjauskeinot ja vaikuttavuus
Päättynyt Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto
Ruokajärjestelmän kansanterveydellisten vaikutusten kustannukset ja riskinarviointi
Päättynyt Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Alueellisen taloustiedon tietokanta (ALTA)
Päättynyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT
Kohti yhdenvertaisia ja laadukkaita oikeusapupalveluita
Päättynyt Helsingin yliopisto, Siirtolaisuusinstituutti, Owal Group Oy
Verotuksen muutospaineet ja tulevaisuuden verojärjestelmä
Päättynyt Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
Tulevaisuuden tietojohtaminen maakunnissa
Päättynyt NHG Consulting, Helsingin yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, MDI, Aalto-yliopisto
Rakennusalan kilpailukyky ja uudistuminen
Päättynyt Etlatieto Oy, Tampereen teknillinen yliopisto, BES Oy