Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Selvitys yleisen edunvalvonnan palveluista (EDUPA)
Käynnissä Owal Group Oy, Itä-Suomen yliopisto
Terveydensuojelu nyt ja tulevaisuudessa
Käynnissä Kuntaliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Finnish Consulting Group (FCG), Itä-Suomen yliopisto
Julkisoikeudelliset ympäristövastuut konkurssitilanteissa - sääntelymallien vertailu (JUVAKOVE)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto, Ramboll Finland Oy
Biotalouden arvonlisän kasvattaminen kestävästi Suomessa (BAKKES)
Käynnissä Pellervon taloustutkimus, Luonnonvarakeskus Luke
Säädöskielen ymmärtäminen
Käynnissä Kotimaisten kielten keskus, Varsovan yliopisto, Helsingin yliopisto, Maria Fremer, Riitta Suominen
Merituulivoiman edistäminen
Käynnissä AFRY Management Consulting Oy
Liikenteen uusien teknologioiden ja palveluiden vaikutusmekanismit
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT, Suomen ympäristökeskus SYKE
Vihreä Tarjoama Liikkeessä (VITALI)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus SYKE, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Päättyneet hankkeet

Monipaikkaisuuden vaikutukset kuntien taloudelle
Päättynyt Itä-Suomen yliopisto, Pellervon taloustutkimus
Vauhtia yritysten perustamisaktiivisuuteen ja kasvuun!
Päättynyt Turun yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Suomen missiolähtöisen innovaatiopolitiikan kulmakivet (FIMO)
Päättynyt Demos Helsinki, 4FRONT, BIOS-tutkimusyksikkö, University College London – Institute for Innovation and Public Purpose
Vihreän siirtymän koulutus- ja osaamistarpeet (VISIOS)
Päättynyt Demos Helsinki, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Jyväskylän yliopisto, Suomen ympäristökeskus SYKE
Talousmetsien luonnonhoidon tehostamisen vaihtoehdot (LUONTEVA)
Päättynyt Luonnonvarakeskus, Suomen metsäkeskus
Hiilidioksidin Käyttö ja Poisto (Carbon dioxide usage and removal)
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT, Suomen ympäristökeskus SYKE, Tyrsky-Konsultointi Oy
Sosiaaliset perus- ja ihmisoikeudet sosiaaliturvauudistuksessa (SOPU)
Päättynyt Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tampereen yliopisto, Kela
Kestävät käytännöt biokaasutuotannon prosessiketjuissa (KEBIO)
Päättynyt Luonnonvarakeskus LUKE, Suomen ympäristökeskus SYKE, Agrinnotech, Kaskas Media Oy
ECONCHANGE
Päättynyt Demos Helsinki, OECD, BIOS-tutkimusyksikkö