Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Työuupumukseen liittyvät käytännöt ja niiden vaikutukset eri maissa
Käynnissä Työterveyslaitos, Tampereen yliopisto
Julkisen talouden kehysjärjestelmän toiminta ja kehittämistarpeet
Käynnissä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Englanti Suomen kansalliskielten rinnalla
Käynnissä Itä-Suomen yliopisto
Tuottavuutta edistävät politiikkatoimet ja yrityssektorin dynamiikka
Käynnissä Työn ja talouden tutkimus Labore, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynnin vaikutukset
Käynnissä VATT, LABORE, Jyväskylän yliopisto
ECONCHANGE
Käynnissä Demos Helsinki, OECD, BIOS-tutkimusyksikkö
Lasten ja perheiden sosiaalipalveluiden varhaisen tuen tilannekuva (LAPSO)
Käynnissä MDI Public Oy, Owal Group Oy, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla), Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Konsultti ja Kirjuri Oy
EU-urien edistämistoimet (EURIETO)
Käynnissä KPMG Oy, 4FRONT Oy, Turun yliopisto

Päättyneet hankkeet

Ankkuritoiminnan vaikuttavuus
Päättynyt Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti KRIMO, Mixed Methods Productions MMP
Sosiaaliturvan indikaattorit hyvinvointitaloudessa – ohjausmalli päätöksentekoon ja seurantaan
Päättynyt Demos Helsinki Oy, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, SOSTE Suomen Sosiaali ja terveys ry
Verkkoviha: Vihapuheen tuottajien ja levittäjien motiivit, verkostot ja toimintamuodot
Päättynyt Jyväskylän yliopisto, Poliisiammattikorkeakoulu
Koronakriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon
Päättynyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tampereen yliopisto, Tilastokeskus, Kela
Oikeusvaltio, Suomi ja Euroopan unioni
Päättynyt Helsingin yliopisto
COVID-19 – Arvio pandemian hallinnan johtamisesta Suomessa
Päättynyt NHG Finland, Tampereen yliopisto
Team Finland -verkoston vaikuttavuuden arviointi (TF-ARVI)
Päättynyt Forefront Oy, Etlatieto Oy
Venäjän teknologiapolitiikka ja -osaaminen globaalissa teknologiakilpailussa
Päättynyt VTT, Ulkopoliittinen instituutti, Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti
Pienet modulaariset sarjavalmisteiset ydinreaktorit eli SMR:t (PIEMOS)
Päättynyt Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT, Clenercon Oy, SuseLex