Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Selvitys yleisen edunvalvonnan palveluista (EDUPA)
Käynnissä Owal Group Oy, Itä-Suomen yliopisto
Terveydensuojelu nyt ja tulevaisuudessa
Käynnissä Kuntaliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Finnish Consulting Group (FCG), Itä-Suomen yliopisto
Julkisoikeudelliset ympäristövastuut konkurssitilanteissa - sääntelymallien vertailu (JUVAKOVE)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto, Ramboll Finland Oy
Biotalouden arvonlisän kasvattaminen kestävästi Suomessa (BAKKES)
Käynnissä Pellervon taloustutkimus, Luonnonvarakeskus Luke
Liikenteen uusien teknologioiden ja palveluiden vaikutusmekanismit
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT, Suomen ympäristökeskus SYKE
Kotisairaalatoiminnan nykytila, vaikuttavuus ja mittaaminen
Käynnissä Oulun yliopisto, NHG Finland Oy
Vesienhoidon toimenpiteiden vaikutus säätövoimaan (VHS-Säätövoima)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus SYKE, Aalto yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus LUKE
Datatalouden vaikuttavuus
Käynnissä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Tieke, Demos Helsinki

Päättyneet hankkeet

Merituulivoiman edistäminen
Päättynyt AFRY Management Consulting Oy
Työllisyyden kuntakokeilujen työllisyys-, kustannus- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Päättynyt Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Tampereen yliopisto, Arnkil Dialogues, Spangar Negotiations
Naton ydinasepelote ja sen vaikutukset Suomelle
Päättynyt Ulkopoliittinen instituutti, Tampereen yliopisto
Liikennehankkeiden maankäyttövaikutusten jälkiarviointi
Päättynyt Ramboll Finland, Suomen ympäristökeskus SYKE
Englanti Suomen kansalliskielten rinnalla
Päättynyt Itä-Suomen yliopisto