Vuonna 2015 käynnistettäviksi valitut hankkeet

Käynnistettäviksi valituilla hankkeilla toteutetaan valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa.

Hankkeet on ryhmitelty selvitys- ja tutkimussuunnitelman painopisteiden ja teemojen mukaisesti:

 

Suomen kilpailukyvyn edistäminen ja työ

Biotalouden tukirakenne ja säätely

Vastuuministeriö MMM & vastuuvirkamies Anne Vehviläinen

Kohti biotaloutta: kapeikot ja ohjauskeinojen suuntaus
Päättynyt Pellervon taloustutkimus PTT, Ajatuspaja e2

Digitaaliset palveluekosysteemit ja alustat Suomessa

Vastuuministeriö TEM & vastuuvirkamies Antti Eskola

EU2030-linjausten vaikutukset Suomen kilpailukykyyn

Vastuuministeriö TEM & vastuuvirkamies Heli Saijets

Energiaverotus

Vastuuministeriö VM & vastuuvirkamies Elina Pylkkänen

Kiertotaloutta edistävät ratkaisut Suomessa

Vastuuministeriö YM & vastuuvirkamies Jarmo Muurman

Kilpailukykyä ja vihreää kasvua kiertotaloudesta (KIVIKI)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus, VATT, Oulun yliopiston Thule-instituutti

Massadatan hyödyntäminen liiketoiminnan uudistamisessa

Vastuuministeriö LVM & vastuuvirkamies Elina Normo

Massadatasta liiketoimintaa ja tehokkaita julkisia palveluita
Päättynyt ETLA, Forum Virium, MDI, Business Law Finland, Spark Legal Network

Osaamisen hyödyntämisen ohjauskeinot

Vastuuministeriö OKM & vastuuvirkamies Erja Heikkinen

Start up -yritysten kasvun ajurit ja pullonkaulat

Vastuuministeriö TEM & vastuuvirkamies Tuija Ypyä

Startup -yritysten kasvun ajurit ja pullonkaulat
Päättynyt Ramboll Management Consulting Oy, 4Front Oy, Etlatieto Oy, Urban Mill Oy, The Evidence Network Ltd

Työurien pidentäminen ja työllisyysasteen nosto

Vastuuministeriö STM & vastuuvirkamies Timo A. Tanninen

Työuria pidentävät yhteistoiminnalliset keinot (TYPYKE)
Päättynyt Kuntoutussäätiö, Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus ja Eläketurvakeskus

Verotuksen vaikutus investointeihin ja tuottavuuteen

Vastuuministeriö VM & vastuuvirkamies Elina Pylkkänen

Julkisen sektorin tuottavuus ja rakenteellinen uudistaminen

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kustannustehokkuus

Vastuuministeriö STM & vastuuvirkamies Saara Leppinen

Nuorten masennus, mielenterveyden hoitoketjut ja näyttöön perustuvan hoidon integroitu implementaatio perustasolle
Päättynyt HUS, Hyks nuorisopsykiatria, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Terveys- ja, sosiaalitalouden yksikkö CHESS, Espoon kaupunki

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeiden muutokset

Vastuuministeriö STM & vastuuvirkamies Saara Leppinen

Uudet sähköiset palvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa

Vastuuministeriö STM & vastuuvirkamies Saara Leppinen

Uudet toimintamallit iäkkäiden palveluissa

Vastuuministeriö STM & vastuuvirkamies Saara Leppinen

Kuntouttavat toimintamallit iäkkäiden palveluissa
Päättynyt Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky (Eksote), Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) ja Saimaan ammattikorkeakoulu Oy (Saimia)

Terveellinen rakentaminen ja yhdyskuntasuunnittelu

Hyvä elinympäristö ja yhdyskuntarakenne

Vastuuministeriö YM & vastuuvirkamies Antti Irjala

Kaupunkirakenteen kokonaisvaltainen resurssitehokkuusmalli (WHOLE)
Päättynyt Tampereen teknillinen yliopisto

Kuntien viranomais- ja valvontatehtävien organisoinnin vaihtoehdot

Vastuuministeriö YM & vastuuvirkamies Riitta Rönn

Kustannustehokas, terveellinen ja turvallinen rakentaminen

Vastuuministeriö STM & vastuuvirkamies Timo A. Tanninen

Avaimet terveelliseen ja turvalliseen rakennukseen (AVATER)
Päättynyt THL, Tampereen teknillinen yliopisto, Suomen Kuntaliitto

Yhteiskunnan kokonaisturvallisuus muuttuvassa toimintaympäristössä

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sään ääri-ilmiöihin varautuminen

Vastuuministeriö MMM & vastuuvirkamies Jaana Kaipainen

Ennakoiva lyhyen aikavälin sää-, talous- ja ilmastoriskien hallitseminen (ELASTINEN)
Päättynyt Ilmatieteen laitos, SYKE, THL, LUKE, Gaia Consulting Oy ja Helsingin yliopisto

Kokonaisturvallisuuden malli menestyksen ja hyvinvoinnin mahdollistajana

Vastuuministeriö PLM & vastuuvirkamies Marikaisa Tiilikainen

Suomen venäjänkieliset mediankäyttäjinä
Päättynyt Karjalan tutkimuslaitos, Itä-Suomen yliopisto

Kriittisen infrastruktuurin toimivuuden varmistaminen

Vastuuministeriö TEM & vastuuvirkamies Tatu Pahkala

Kriittisen infrastruktuurin tilannetietoisuus
Päättynyt Maanpuolustuskorkeakoulu, VTT

Polaarikoodin toimeenpano Suomessa 2015–2017

Vastuuministeriö LVM & vastuuvirkamies Johanna Ikävalko

Polaarikoodin turvallisuus- ja ympäristövaatimusten yhteensovittaminen Suomessa (POLARCODE)
Päättynyt Turun yliopiston Brahea-keskus ja Oulun yliopiston Thule-instituutti

Suomalaisen yhteiskunnan sosiaalinen ja arvokehitys

Vastuuministeriö SM & vastuuvirkamies Harri Martikainen

Kansallisten perus- ja ihmisoikeusindikaattorien kehittämishanke
Päättynyt Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu

Suomi muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä

Vastuuministeriö UM & vastuuvirkamies Antti Kaski

Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla
Päättynyt Ulkopoliittinen instituutti

Ympäristömyrkkykysymykset Suomen pohjoisilla alueilla

Vastuuministeriö LVM & vastuuvirkamies Johanna Ikävalko

Parempi päätöksenteon tietopohjan kokonaiskuva

Päätöksentekoa ja tiedolla johtamista tukevat välineet ja toimintatavat

Vastuuministeriö VNK & vastuuvirkamies Sari Löytökorpi

Yhteiset tietokäytännöt tutkimuksessa ja päätöksenteossa (YHTÄKÖYTTÄ)
Päättynyt THL, Oxford Research Oy ja Open Knowledge Finland ry

Sähköiset palvelut ja tietomallit tiedolla johtamisen tukena

Vastuuministeriö YM & vastuuvirkamies Minna Perähuhta

Tieto käyttöön, parempia päätöksiä (TIPPI)
Päättynyt SYKE, Conversatum Oy

Muut tietotarpeet

Hallituksen ja eduskunnan välisen tulevaisuusdialogin edistäminen

Vastuuministeriö VNK & vastuuvirkamies Taina Kulmala

Kokeilurahaston perustamismahdollisuudet

Vastuuministeriö VNK & vastuuvirkamies Kaisa Lähteenmäki-Smith

Kokeilurahoituksen perustamismahdollisuudet ja toimintamuotojen vaihtoehdot (KORVA)
Päättynyt Demos Helsinki ja Suomen ympäristökeskus

Kunnallisia palveluja haittaavan sääntelyn purkaminen

Kunnallisia palveluja haittaavan sääntelyn purkaminen Vastuuministeriö VM & vastuuvirkamies Tuomo Mäki

Mediamarkkinoiden tilanne ja kilpailukyky

Vastuuministeriö LVM & vastuuvirkamies Mikael Åkermarck

Mediamarkkinoiden tilanne ja kilpailukyky
Päättynyt VALOR Partners Oy

Oppimisympäristöjen digitalisaation nykytilanne

Vastuuministeriö OKM & vastuuvirkamies Tero Huttunen

Oppimisympäristöjen digitalisaation nykytilanne ja opettajien valmiudet (Opeka)
Päättynyt Tampereen yliopisto, TRIM-tutkimuskeskus ja Otavan Opisto

Perustulokokeilun toteuttamisvaihtoehdot

Vastuuministeriö STM & vastuuvirkamies Timo A. Tanninen

Ideasta kokeiluun: Selvitys perustulokokeilun toteuttamisvaihtoehdoista
Päättynyt Kela, VATT, Sitra, Ajatushautomo Tänk, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Svenska Social och Kommunalhögskolan

Tietoverkkoihin kohdistuvan rikollisuuden torjunta

Vastuuministeriö SM & vastuuvirkamies Harri Martikainen

Tietoverkkorikollisuuden tilannekuva
Päättynyt Poliisiammattikorkeakoulu, poliisin Kyberrikostorjuntakeskus, Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus ja Tampereen yliopisto

Ympäristöllisten lupapalveluiden toteuttamisvaihtoehdot

Vastuuministeriö YM & vastuuvirkamies Riitta Rönn

Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhden luukun palveluiden toteuttamisvaihtoehdot
Päättynyt Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos ja Enlawin Consulting Oy